Ekoanalytika 2001

Ekoanalytika 2001

testy toxicity

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2001

Bežná cena: 4,55 € Naša cena: 4,32 € (ušetríte: 5%)Študenti: 4,00 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Obsah sborníku: ZDENĚK ČÍŽEK: Ekoanalytika v ČR JAROSLAVA SRNKOVÁ : Kontrola kvality analýz mezilaboratorním porovnáním KAREL BIČOVSKÝ, ZDENĚK ČÍŽEK : Jak jisté jsou nejistoty? FRANTIŠEK SKÁCEL, VIKTOR TEKÁČ, TOMÁŠ BIČÁK : Nová vyhláška MŽP k provozu zdrojů znečištění ovzduší těkavými organickými látkami VIKTOR TEKÁČ, FRANTIŠEK SKÁCEL, TOMÁŠ BIČÁK : K problematice stanovení těkavých organických sloučenin v emisích VÁCLAV ŠŤASTNÝ, LENKA MATOUŠOVÁ : Stávající legislativa ČR v oblasti odpadních vod a laboratorní praxe PAVEL BERNÁTH : Vzorkování odpadních vod řízení jakosti JIŘÍ MEDEK: Vývoj sledování jakosti vody v Labi v letech 1990-2000 jako příklad harmonizace monitoringu s Evropskou unií ĽUBICA KOLLEROVÁ, MILAN LÁNSKÝ, PAVLÍNA KŘOVÁČKOVÁ: RAS Rozpuštěné anorganické soli HANA ČERMÁKOVÁ, JOSEF JANKŮ, MARTIN KUBAL, JIŘÍ ČERMÁK, JAN HORSÁK, ALEŠ KULHÁNEK: Statistická head-space metoda vliv charakteristik matrice MIROSLAV LACUŠKA: Analytika odpadov v Slovenskej republike DAGMAR SIROTKOVÁ: Připravovaná odpadová legislativa a její dopady do laboratorní praxe JAN VILÍMEC: Výsledky mezilaboratorních porovnání zkoušek odpadů MONIKA JANKOVSKÁ, ALENA NIŽNANSKÁ, IVAN KORUNA: Poznatky a závěry z přípravy materiálů pro mezilaboratorní porovnávání zkoušek v oblasti stanovení PAU a PCB v zeminách PETR KOHOUT: Informace o zpracování a obsahu Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí ČR Vzorkování odpadů LADISLAVA MATĚJŮ: Salmonela jako marker při hodnocení účinnosti hygienizace kalů z čistíren odpadních vod OTO HUML: Bovinní spongiformní encephalopatie (BSE) a její laboratorní diagnostika ALENA SLÁDEČKOVÁ, VLADIMÍR SLÁDEČEK: Historický přehled testů toxicity BLAHOSLAV MARŠÁLEK: Ekotoxikologické biotesty v systému identifikace rizik pro životní prostředí KATEŘINA MALACHOVÁ : Hodnocení genotoxicity kontaminantů v ŽP AGÁTA FARGAŠOVÁ: Cadmiummetal interactions on algae evaluated by mathematical model EVA KLOKOČNÍKOVÁ, ALENA NIŽNANSKÁ, IVAN KORUNA: Deset let organizování mezilaboratorních porovnávání zkoušek v oblasti stanovení ekotoxicity, využití zkušeností při posuzování způsobilosti laboratoří LADISLAV DUŠEK, VENDULA ZLÁMALÍKOVÁ, JAKUB HOFMAN, IVAN HOLOUBEK: Parametrizace dat z ekotoxikologických testů jako základ hodnocení účinků v analýze ekologických rizik MARIE STIBOROVÁ: Tvorba aduktu dna s chemickými karcinogeny a jejich stanovení metodou 32P-POSTLABELLING KAROL MIČIETA, MIROSLAV MIŠÍK, JOZEF DUŠIČKA: Divorastúca flóra v indikácii eko- a genotoxicity v podmienkach in situ TOMÁŠ OCELKA, ROMAN GRABIC, VLADIMÍR KOČÍ, PETR HAPALA, MARTINA ŠEBESTOVÁ, MARIE ČÍŽKOVÁ: I. Použití SPMD pro monitoring kvality pitných a glaciálních vod II. Porovnání výsledků z SPMD a ryb JIŘÍ MATOUŠEK, JANA MANOVÁ, PAVLÍNA VÁLKOVÁ: Biodegradace aromatických nitrosloučenin a využití bioluminiscence při stanovení toxicity rozpadových látek ZDENĚK ROTH: Statistické metody v toxikologii LÍVIA TÓTHOVÁ, ZUZANA ŽIVICOVÁ: Základné princípy toxikologického sledovania modelových degradačných pokusov ZUZANA ŽIVICOVÁ, LÍVIA TÓTHOVÁ: Toxicita vybraných vedľajších produktov dezinfekcie vody ROBIN KYCLT, SIMONA VOSÁHLOVÁ, VÍT MATĚJŮ: Nové možnosti využití testů toxicity JANA AMBROŽOVÁ: Výpovědní hodnota výsledků hydrobiologického rozboru a toxikologické analýzy VLADIMÍR KOČÍ, TOMÁŠ VANĚK, MARTINA MICKOVÁ, LUCIE KOCHÁNKOVÁ, JIŘÍ BURKHARD: Srovnání kalusové metody určení fytotoxicity s testem na hořčici bílé AGÁTA FARGAŠOVÁ: Trace metal interactions expressed trough some physiological parameters in plant Sinapis alba L. EVA NOVOTNÁ, ALEŠ LORENČÍK, MICHAL BOUDA, KAREL VENTURA: Stanovení vinylchloridu v pitných vodách s využitím mikroextrakce tuhou fází MARTIN LEGNER, OLGA ŽILKOVÁ, ZDENĚK ČÍŽEK: K možnostem identifikace charakteru a stavu ropné kontaminace DRAHOMÍRA LEONTOVYČOVÁ: Výsledky bioakumulačního monitoringu na vybraných profilech státní sítě sledování kvality vody VÁCLAV KOZA, JIŘÍ MEDEK: Stanovení inhibičního účinku výluhů říčních sedimentů na světelnou emisi vibrio fischeri

EAN: 8070804254
ISBN: 80-7080-425-4
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 2001
Počet strán: 197
Väzba: brožovaná
Rozmer: 208x290 mm
Hmotnosť: 0.564 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: