Ekonomika verejného a tretieho sektora

Ekonomika verejného a tretieho sektora

Dagmar Hrašková

Edis , 2012

Bežná cena: 10,14 € Naša cena: 9,63 € (ušetríte: 5%)Študenti: 8,92 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Publikácia je stručným zhrnutím potrebných poznatkov o medzisektorovej spolupráci na Slovensku. Vzťahy a formy spolupráce verejného, tretieho a podnikateľského sektora sú v súčasnej dobe veľmi rozmanité, nadobúdajú rôznu podobu a intenzitu. Pre lepšie porozumenie problematiky, publikácia definuje teoretické východiská a spracovanie rámca, v ktorom sa tieto vzťahy i spolupráca rozvíjajú. Okrem definovania jednotlivých sektorov, ich úloh a vzájomných vzťahov, ako aj modelov usporiadania verejného a neziskového sektora, vysvetľuje v rámci medzisektorového partnerstva ich prínosy a riziká. Z obsahu I GLOBÁLNE ASPEKTY NOVEJ EKONOMIKY 1 Makroekonomický rámec fungovania ekonomiky 2 Makroekonomický kolobeh subjektov 3 Úloha štátu v ekonomike 4 Príčiny trhového zlyhania 5 Štruktúra národného hospodárstva II VEREJNÝ SEKTOR 1 Charakteristika verejného sektora 2 Funkcie verejného sektora 3 Verejné subjekty 4 Financovanie verejného sektora 5 Verejná kontrola 6 Manažment verejnej správy 7 Marketing verejnej správy 8 Verejný informačný systém III TRETÍ SEKTOR 1 Charakteristika tretieho sektora 2 Funkcie tretieho sektora 3 Neziskové subjekty 4 Financovanie tretieho sektora 5 Manažment neziskovej organizácie 6 Marketing neziskovej organizácie

EAN: 9788055405179
ISBN: 9788055405179
Vydavateľstvo: Edis
Autori: Dagmar Hrašková
Rok vydania: 2012
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: