Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků

svazek 82

Václav Macháček

IN-EL, spol. s r.o. , 2010

Bežná cena: 10,81 € Naša cena: 10,27 € (ušetríte: 5%)Študenti: 9,51 € (ušetríte: 12%)

Nie je skladomTovar momentálne nie je na sklade,
pokúsime sa ho pre Vás zaobstarať
vložiť do košíka UNIKLUB 10 (10)

O knihe

Jedním z fenoménů současné doby je kvalitní informace. Získat tuto informaci stojí vždy určité úsilí. Odpovídající technická informace a s ní související technická informovanost pro reálný čas – jinými slovy „být v obraze doby“, se nabízí v různých formách. Absolvování odborných seminářů je jednou z možností, další možností jsou informace a jejich následné využití získané z technických časopisů případně katalogů výrobců. Jinou a velmi ceněnou formou využívající teoretické i praktické poznatky, jsou informace obsažené v odborných příručkách s konkrétním tematickým zaměřením a aktuálním obsahem. Toto je i hlavním záměrem této příručky. Cílem je přiblížit projektantům, investorům staveb, elektromontážním společnostem, novým žadatelům o připojení, ale i stávajícím odběratelům elektřiny – zákazníkům, současné požadavky na připojení odběrných elektrických zařízení k rozvodům distribučních soustav, normativní požadavky na elektrické přípojky a zásady jejich provádění . A to zejména z pohledu v době zpracování příručky platných legislativních předpisů a technických norem, případně předpisů k vydání připravovaných. Obsah příručky navazuje na předchozí příručku z roku 2005. Tomu odpovídá i její titul, proti předchozímu vydání mírně upravený v souladu s platným zněním energetického zákona – zákona č. 458/2000 Sb. Základním důvodem jeho poslední novelizace provedené zákonem č. 158/2009 Sb. byly jak nové směrnice a nařízení platná v EU, tak uplatnění zkušeností a poznatků z dosavadního několikaletého uplatňování zákona v praxi, zejména po úplném otevření trhu s elektřinou od počátku ledna 2006. Poslední novela se dotkla i problematiky elektrických přípojek, následně pak v rámci novelizace na zákon navazujících prováděcích vyhlášek i podmínek a postupů při připojení žadatelů k elektrizační soustavě. Novela též upřesňuje práva a povinnosti odběratele elektřiny – zákazníka, jako jednoho z účastníků trhu s elektřinou. V této souvislosti je účelné připomenout, že po otevření trhu s elektřinou se již kategorie zákazníků přestala rozdělovat na oprávněné a chráněné, a proto ztratil význam i pojem konečný zákazník používaný ještě v předchozí příručce. Zákon po poslední úpravě používá již jen pojem zákazník, což se též odráží v titulu i textu příručky. Změny v legislativních předpisech se promítají zejména v úvodních částech příručky. Zde se čtenář seznámí se základními ustanoveními energetického zákona z oblasti elektroenergetiky, s právy a povinnostmi zákazníků z hlediska dodávky elektřiny z distribuční soustavy i s požadavky vyplývajícími z Pravidel provozování distribučních soustav, které se této oblasti dotýkají. První část příručky dále přibližuje nově upravené ustanovení zákona z hlediska zřizování a hrazení nákladů na elektrickou přípojku nízkého napětí v zastavěném území nebo mimo něj. Podmínky a postup při připojování odběrných elektrických zařízení žadatelů – budoucích zákazníků, a náklady spojené s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu žadatele, jsou předmětem druhé části příručky. V této části je též uvedeno upřesnění, jak je posuzována délka elektrické přípojky nízkého napětí a co je rozhodující pro posouzení, kdy se jedná o přípojku v případně mimo zastavěné území. V následujících dvou částech příručky je pojednáno o způsobech připojení zařízení žadatele na zařízení provozovatele distribuční soustavy z pohledu předpisů a technických norem jak ČSN, ale zejména podnikových norem energetiky – PNE, které v řadě případů jako jediné danou problematiku řeší. Jsou zde upřesněny hraničního místa mezi začátkem a koncem přípojky a počátkem odběrného zařízení zákazníka i vývoj změn ochranných pásem elektrických zařízení. Čtenář zde nalezne informace o provedení přípojkových skříní a o jejich jednotném systému typového označování. Následují způsoby vlastního technického provedení a montáže venkovních i kabelových přípojek nízkého napětí. V navazující části je přiblížena problematika rozvodů za přípojkovou skříní z hlediska elektrického zařízení připojovaného objektu v rozsahu přívodního vedení od pojistkové skříně po podružné rozváděče za měřicím zařízením. Součástí je i kapitola obsahující podmínky provozovatelů distribučních soustav pro osazování ochran před přepětím v neměřených částech rozvodů objektů za přípojkovou skříní. V části týkající se měření spotřeby elektrické energie jsou připomenuty základní technické požadavky distributorů elektřiny na umístění a řešení měřicích míst pro osazení fakturačního měření. Jsou uvedeny i názvy standardů vydaných regionálními distributory obsahující technické podmínky pro připojení měřicích zařízení u zákazníků. Dále, na základě jejich porovnání, i výčet konstatovaných rozdílů, které nelze při přípravě měřicího místa na území konkrétního distributora opomíjet. V úvodu závěrečné části příručka obsahuje přehled základních smluvních vztahů přicházejících v úvahu při připojování zařízení žadatele – budoucího zákazníka k distribuční soustavě. Je zde připomenuta nezbytnost a účel provádění revizí přípojek a navazujícího odběrného zařízení. V samostatné kapitole této části je rozvedena informace pro zákazníka, směrovaná na předpisy související s kvalitou dodávek elektřiny a služeb v elektroenergetice. Informace je podrobným přehledem garantovaných standardů, při jejichž nedodržení se poskytuje zákazníkovi náhrada ve výši stanovené legislativním předpisem. Příručka je určena široké odborné veřejnosti, od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po provozovatele distribučních soustav a ostatní provozovatele elektrických zařízení. Mohou ji využít budoucí i stávající zákazníci, ale též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol. Skutečnost, že příručka vychází z legislativních předpisů energetiky, z požadavků Pravidel provozování distribučních soustav, a že obsahuje i řadu ustanovení a odkazů na podnikové normy energetiky – technické předpisy řadě elektrotechniků méně známé, je jejím přínosem zejména pro ty, kterých se problematika příručky profesně dotýká.

EAN: 9788086230498
ISBN: 978-80-86230-49-8
Vydavateľstvo: IN-EL, spol. s r.o.
Autori: Václav Macháček
Rok vydania: 2010
Počet strán: 189
Väzba: brožovaná
Hmotnosť: 0.18 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: