Etická výchova pre 3. ročník základných škôl

Etická výchova pre 3. ročník základných škôl

Eva Farkašová, Eva Mozolová

EXPOL PEDAGOGIKA , 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 6,99 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 7 (7)

O knihe

Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov tretieho ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.

Pracovný zošit je spracovaný moderne a pútavo, reflektuje vekové osobitosti žiakov tretieho ročníka a súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.

 

Pracovný zošit nadväzuje na ETV 1 a 2, spolu s Metodickými poznámkami sú cennou pomôckou pre žiakov i učiteľov. Na učebnicovom trhu absentuje moderný didaktický prostriedok s metodickou podporou tohto druhu.

 

Pracovný zošit Etická výchova pre 3. ročník základných škôl

  • obsahuje súbor aktivít zostavený v súlade s iŠVP pre tretí ročník ZŠ;
  • je to tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy;
  • úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené vo vnútri aj v obsahu;
  • žiaci si osvojujú sociálne zručnosti, postoje a normy prostredníctvom hrania scénok, čítaním príbehov, citátov a ich rozborom, prácou s ilustráciou, doplňovačkami, kreslením, strihaním, spoluprácou vo dvojici alebo v skupine, projektovým vyučovaním;
  • uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, prírodovedou, vlastivedou, hudobnou, výtvarnou, telesnou výchovou.
  • učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.

Obsah diela (kapitoly a podkapitoly):
Medziľudské vzťahy

1. Kto som, čo som
2. Ako poznám seba a teba?
3. Opatrnosť je namieste 1
4. Opatrnosť je namieste 2/Ako povedať NIE
5. Čo urobím, keď...
6. Čo viem o sebe a kamarátoch


Vcítenie sa do prežívania iných – empatia
1. Ako sa poznáme?
2. Čo ja na to
3. Keby som bol/bola...
4. Nie je nám vždy veselo
5. Vodiaci pes
6. Dôvod na radosť
7. Keď je prehra výhrou

Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
1. To je omyl
2. Konflikt v triede
3. Klebety
4. Ako to povedať
5. Moje meno je bremeno
6. Už viem, ako to povedať


Pomoc, darovanie, delenie sa
1. Pomáhame si - ja tebe, ty mne
2. Pomoc doma
3. Pomoc kamarátom
4. Materiálna pomoc
5. Darček v zlatom papieri
6. Projekt Dúha 1
7. Projekt Dúha 2

Naša škola
1. Moja škola
2. List kamarátovi
3. Naša trieda
4. Aby nám bolo v škole dobre
5. Idú prázdniny

 

Edícia: 1
EAN: 9788080917180
ISBN: 9788080917180
Vydavateľstvo: EXPOL PEDAGOGIKA
Autori: Eva Farkašová, Eva Mozolová
Rok vydania: 2021
Počet strán: 64
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: