Etická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovné listy

Etická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovné listy

Eva Ivanová a kol.

SPN - Mladé letá , 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,18 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Pracovné listy vychádzajú z učebných osnov a svojím obsahom plynulo nadväzujú na tretí ročník. Žiaci si pod vedením učiteľa utvrdzujú a aplikujú poznatky a skúsenosti získané metódami aktívneho učenia. Učivo je zostavené primerane veku a záujmom žiakov štvrtého ročníka. Veľmi široká a rôznorodá paleta úloh, otázok a činností zabezpečuje a podnecuje záujem žiakov pri ich riešení. Spestrením a vhodným doplnením sú tajničky, dokresľovanie s možnosťou slovného vyjadrenia sa. Výber úloh je volený s orientáciou na hľadanie súvislostí so situáciami z každodenného života. Doplnením pracovných listov sú motivačné texty prepojené na riešenie úloh vyplývajúcich z porozumenia textu a prežitého zážitku zo zrealizovanej aktivity. Pracovné listy orientujú žiakov na vytvorenie spolupracujúcej atmosféry, vytvorenia akceptujúcich vzťahov v triede, pretože sú v nich zastúpené úlohy nielen na samostatnú prácu, ale aj úlohy na prácu vo dvojiciach a v skupine. Učebnica obsahuje 32 pracovných listov, ktoré sú spojené v perforovanej väzbe. Tá umožňuje jednoduchú manipuláciu podľa požiadaviek na prácu s konkrétnym pracovným listom. K učebnici sú na webovej stránke vydavateľstva spracované aktivity k témam obsahu etickej výchovy a k pracovným listom. Učebnica zodpovedá inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu a je spracovaná podľa nových vzdelávacích štandardov.

Edícia: 1
EAN: 9788010041008
ISBN: 9788010041008
Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá
Autori: Eva Ivanová a kol.
Rok vydania: 2021
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: