Geografia pre 5. ročník ZŠ - učebnica

Geografia pre 5. ročník ZŠ - učebnica

Patrik Bubelíny, Gabriela Markusová

Orbis Pictus Istropolitana , 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 6,50 €

Odosielame najneskôr do 10 dní vložiť do košíka UNIKLUB 7 (7)

O knihe

Učebnica Geografia pre 5. ročník ZŠ je prvou v súbore učebníc pre 2. stupeň základných škôl. Vychádza z dôvodu potreby aktualizovať učebnice na základe súčasných poznatkov geografie. Rovnako posilňuje názornú a vizuálnu stránku abstraktného učiva pre žiaka 5. ročníka. Medzipredmetové vzťahy a aktuálne problémy sveta (ekológia, klimatické zmeny) sú samozrejmou súčasťou novej učebnicovej sady. Každý tematický celok sa začína úvodnou motivačnou dvojstranou. Otázky na zamyslenie (Budem premýšľať o…) motivujú žiakov k ďalšiemu poznávaniu. Odpovede žiaci získajú, keď postupne preberú jednotlivé témy tematického celku. Na rýchle pochopenie, o čom daná téma bude, slúži rubrika Dozviem sa… Motivuje žiakov k ďalšiemu učeniu sa a práci s učebnicou. Žiaci by mali sami vedieť nájsť na konci hodiny odpovede. Zároveň si pomocou tejto rubriky rýchlo pripomenú, čo sa v danej téme preberalo, čo sa dá využiť na reflexiu o učení sa. Obsah tém je primerane sprístupnený vo výkladovom texte a rozvitý množstvom doplňujúcich obrázkov, s ktorými sa dá pracovať ako s ikonickým textom. Farebne zvýraznené kľúčové slová pomáhajú pri rýchlej orientácii v texte a pomáhajú žiakovi pri recepcii náučného textu. Mapy a schémy sú informačne bohaté a poskytujú učiteľovi východisko na prácu v rozličných fázach hodiny. Rubrika Vedeli ste, že…? dopĺňa hlavný text ako nadstavbová časť s najnovšími zaujímavými faktami. Zvyšuje motiváciu a pre niektorých žiakov aj uľahčuje prípravu na geografické súťaže. Každú tému uzatvárajú Otázky a úlohy na upevnenie učiva, na rozvoj medzipredmetových vzťahov a cielene rozvíjajú kritické myslenie žiakov. Učebnica je vytvorená na základe platného iŠVP.

Edícia: 1
EAN: 9788081207075
ISBN: 9788081207075
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Patrik Bubelíny, Gabriela Markusová
Rok vydania: 2021
Počet strán: 96
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Hmotnosť: 0.3 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: