Hravá história 5

Hravá história 5

A. Bojková

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. , 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 5,42 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

Pracovný zošit Hravý dejepis 5 sme premenovali na pracovnú učebnicu Hravá história 5, aby názov lepšie vystihoval obsah tejto originálnej učebnej pomôcky. Obsah publikácie zostáva nezmenený. Pracovná učebnica je pripravená v súlade s inovovaným ŠVP! Pracovné učebnice Hravá história 5 a 6 patria k novej edícii pracovných zošitov, ktorá vytvára predpoklady na aktívne poznávanie dejín, lepšiu orientáciu v historických reáliách a prepájanie historických súvislostí. Prostredníctvom zaujímavých úloh žiaci získajú bohatý priestor na zamyslenie a vlastné úvahy, schopnosť orientovať sa v historickom čase a priestore, naučia sa vnímať kultúrne odlišnosti a odhaľovať príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí pre súčasnosť.

EAN: 9788081801037
ISBN: 9788081801037
Vydavateľstvo: TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
Autori: A. Bojková
Rok vydania: 2021
Počet strán: 72
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: