Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi III

sborník konference

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2010

Bežná cena: 20,02 € Naša cena: 19,02 € (ušetríte: 5%)Študenti: 17,62 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

TECHNOLOGIE STŘÍKANÝCH JÍLŮ Jiří Šťástka, Lucie Hausmannová MODELOVÁNÍ INTERAKCÍ NANOČÁSTIC ŽELEZA VE VODNÉM PROSTŘEDÍ S VYUŽITÍM PROGRAMU THE GEOCHEMIST'S WORKBENCH Štěpánka Klímková, Petr Novotný, Hana Baarová, Tomáš Pluhař, Miroslav Černík ZKUŠENOSTI S PILOTNÍ APLIKACÍ KOMBINOVANÉ METODY LAKTÁT NANOŽELEZO Lenka Lacinová, Jaroslav Hrabal, Petr Kvapil, Miroslav Černík IN-SITU DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ POMOCÍ ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA Lenka Honetschlägerová, Petra Janouškovcová, Pavel Špaček METAGENOMIKA MIKROBIÁLNÍCH KONZORCIÍ V LOKALITÁCH KONTAMINOVANÝCH CHLOROVANÝMI ETHYLENY Jakub Rídl, Monika Stavělová, Hana Kosinová, Jan Pačes PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM REDUKTIVNÍ DEHALOGENACE CHLOROVANÝCH ETHYLÉNŮ IN-SITU ZA POUŽITÍ SYROVÁTKY, PILOTNÍ TEST SE SLEDOVÁNÍM DAT PO 3 ROKY Monika Stavělová, Aleš Pokorný, Jakub Rídl, Petr Fanta, Jan Pačes, Jiřina Macháčková POROVNÁNÍ MANGANISTANU DRASELNÉHO A MANGANISTANU SODNÉHO V RÁMCI IN-SITU CHEMICKÉ OXIDACE Petr Beneš, Martin Kubal, Jiří Slouka PILOTNÍ APLIKACE MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA NA LOKALITĚ SPOLCHEMIE V ÚSTÍ NAD LABEM Pavel Gaňa, Petr Kvapil, Pavel Hrabák, Eva Kakosová, Miroslav Černík VYUŽITÍ FUGACITNÍ TEORIE PRO METODY HEADSPACE Veronika Rippelová, Eliška Pevná, Josef Janků OPTICKÝ VLÁKNOVÝ BIOSENZOR S BIOLUMINISCENČNÍMI BUŇKAMI Hana Vrbová, Gabriela Kuncová, Marie Pospíšilová MOLEKULÁRNÍ TECHNIKY V BIOREMEDIACÍCH Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík VYUŽITÍ BIOTRANSFORMACE PRO SNÍŽENÍ TOXICITY POLYCHLOROVANÝCH DIBENZO-p-DIOXINŮ A DIBENZO-p-FURANŮ Gabriela Šedivcová, Robin Kyclt, Vít Matějů, Simona Vosáhlová PŘÍSPĚVEK GENŮ MET Z PLASMIDU PA81 BAKTERIE ACHROMOBACTER XYLOSOXIDANS A8 K RESISTENCI K IONTŮM TĚŽKÝCH KOVŮ Jáchym Šuman, Pavel Kotrba VLIV PŘÍRODNÍCH LÁTEK NA SLOŽENÍ BAKTERIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV V ZEMINĚ KONTAMINOVANÉ POLYCHLOROVANÝMI BIFENYLY (PCB) Lucie Musilová, Ondřej Uhlík, Martina Macková, Tomáš Macek FYTOREMEDIACE VZDUCHU - PLÁNY A REALITA Tomáš Vaněk, Petr Maršík, Petr Soudek PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH LNŮ OBSAHUJÍCÍCH GEN PRO ZVÝŠENOU AKUMULACI TĚŽKÝCH KOVŮ Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek ZPRACOVÁNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD Z POPÍLKOVIŠTĚ POMOCÍ REVERZNÍ OSMÓZY Marek Šír, Zuzana Honzajková, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Pavel Kocurek ČIŠTĚNÍ PRŮSAKOVÝCH VOD ZE SKLÁDEK METODAMI MEMBRÁNOVÉ SEPARACE Pavel Kocurek, Martin Kubal APLIKACE MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI OPĚTOVNÉM VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD Zuzana Honzajková, Eva Podholová ZVLÁŠTNOSTI MODELOVÁNÍ A PROVOZU SANAČNÍCH SYSTÉMŮ MOKŘADNÍHO TYPU Andrea Hlavová, Ivan Landa, Jiří Bednář, Helga Fazekas LABORATORNÍ OVĚŘOVÁNÍ MECHANISMŮ TERMICKÉ DESORPCE S MIKROVLNNÝM OHŘEVEM Pavel Mašín, Alena Vajdová, Jiří Hendrych, Lucie Kochánková, Martin Kubal, Jiří Kroužek, Jiří Sobek TERMICKÁ DESORPCE PERSISTENTNÍCH ORGANICKÝCH POLUTANTŮ S VYUŽITÍM KLASICKÉHO OHŘEVU V LABORATORNÍM A POLOPROVOZNÍM MĚŘÍTKU Jiří Hendrych, Martin Kubal, Pavel Mašín, Lucie Kochánková, Jiří Kroužek STUDIUM MECHANISMŮ UPLATŇUJÍCÍCH SE PŘI TERMICKÉ DESORPCI ODPADŮ Jiří Kroužek, Jiří Hendrych, Lucie Kochánková, Martin Kubal, Pavel Mašín SORPCE VOCs NA ZEMINY OBOHACENÉ O ORGANICKÝ UHLÍK Eliška Pevná, Veronika Rippelová, Lucie Kochánková PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ PŘÍPRAVA A TESTOVÁNÍ VLASTNOSTÍ STABILIZOVANÝCH NANOČÁSTIC ŽELEZA Štěpánka Klímková, Miroslav Černík, Petr Kvapil, Tomáš Pluhař, Jiří Hanuš, Lucie Cádrová, Kateřina Šimonová, Jaroslav Nosek, Lenka Lacinová VLIV LOKÁLNÍCH FILTRAČNÍCH HETEROGENIT NA URČENÍ ČERPANÉHO MNOŽSTVÍ PŘI SANACI ZNEČIŠTĚNÍ Pavel Šimek, Ivan Landa, Petra Hejtmánková VYUŽITÍ MEMBRÁNOVÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ÚPRAVU VODY Z ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ Eva Podholová, Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola MODELOVÁNÍ DIFUZNÍHO TRANSPORTU KONTAMINANTŮ V MATERIÁLECH BARIÉR Tereza Jindrová, Dušan Vopálka SEKUNDÁRNE MINERÁLNE FÁZY VO VZŤAHU KU SORPCII AS, CU A SB Bronislava Lalinská, Tomáš Klimko, Juraj Majzlan SORPCIA ARZÉNU A ANTIMÓNU NA MODIFIKOVANÉ ZEOLITY, APLIKÁCIA NA VODY ZNEČISTENÉ BANSKOU ČINNOSŤOU Edgar Hiller, Roman Tóth POUŽITIE FE(0) AKO VHODNÉHO SORBENTU POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV VO VODÁCH Z BANSKÝCH OBLASTÍ Peter Šottník, Ľubomír Jurkovič POSOUZENÍ REAKTIVITY A DISPERSIBILITY OLEJNATÝCH SMĚSÍ ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC Jiří Hanuš, Štěpánka Klímková, Tomáš Pluhař, Miroslav Černík VYUŽITÍ MALDI-TOF MS PRO IDENTIFIKACI BAKTERIÍ S BIOREMEDIAČNÍM POTENCIÁLEM Ondřej Uhlík, Lucie Musilová, Petra Junková, Miluše Hroudová, Čestmír Vlček, Martina Macková, Tomáš Macek VYUŽITÍ ELEKTRICKÉHO POLE K PODPOŘENÍ MIGRACE ŽELEZNÝCH NANOČÁSTIC Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová KOMBINOVANÉ POUŽITÍ LAKTÁTŮ A ELEMENTÁRNÍHO NANOŽELEZA PRO IN-SITU DEGRADACI CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ Petr Kvapil, Miroslav Černík, Lenka Lacinová LABORATORNÍ TESTY MOBILIZACE A IMOBILIZACE KOVŮ V SYSTÉMECH VODA ZEMINA MODIFIKOVANÉ FENTONOVO ČINIDLO Eva Kakosová, Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Petr Kvapil STUDIUM DEGRADAČNÍCH VLASTNOSTÍ UPRAVENÉHO SI-NANOŽELEZA PRO IN-SITU SANAČNÍ TECHNOLOGIE Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová, Jiří Burkhard PŘÍPRAVA TRANSGENNÍCH ROSTLIN S FYTOREMEDIAČNÍM POTENCIÁLEM PODPORUJÍCÍCH RHIZOSFÉRNÍ MIKROFLÓRU Veronika Kurzawová, Martina Nováková, Ondřej Uhlík, Tomáš Macek, Martina Macková VYUŽITÍ METODY MALDI-TOF MS PŘI IDENTIFIKACI PŮDNÍCH MIKROORGANISMŮ Petr Štursa, Petra Junková, Michal Strejček, Martina Macková VYUŽITÍ GENETICKY MODIFIKOVANÝCH ROSTLIN PRO ODSTRAŇOVÁNÍ KONTAMINANTŮ Z ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Antošová, Jitka Viktorová, Ladislava Trbolová, Michel Sylvestre, Jan Fišer, Tomáš Macek PRODUKCE BIOPLYNU RŮZNÝMI TYPY OBILOVIN ANAEROBNÍ DIGESCÍ Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk POROVNÁNÍ PRODUKCE BIOPLYNU MAKOVINOU BEZ ÚPRAVY A MAKOVINOU S BIOLOGICKOU ÚPRAVOU Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk TESTOVÁNÍ ANAEROBNÍHO ROZKLADU ODPADŮ OBSAHUJÍCÍCH ALKOHOLOVÉ ZBYTKY Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk DENITRIFIKACE ODPADNÍCH VOD Z TEPELNÉ ELETRÁRNY POMOCÍ BIOTECHNOLOGIE LENTIKATS Josef Trögl, Olga Krhůtková, Věra Pilařová, Petra Dáňová, Radek Holíček, Jan Mrákota, Radek Stloukal, Josef Trčka

EAN: 9788086832531
ISBN: 978-80-86832-53-1
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 2010
Počet strán: 192
Väzba: brožovaná
Rozmer: 208x293 mm
Hmotnosť: 0.505 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: