Komentár k Občianskemu zákonníku

Komentár k Občianskemu zákonníku

(rozšírený komentár)

Online komentár

Bežná cena: 96,00 € Naša cena: 91,20 € (ušetríte: 5%) UNIKLUB: 88,32 € (ušetríte: 8%)

Odosielame najneskôr do 2 pracovných dní vložiť do košíka UNIKLUB 91

O produkte

 komentár k Občianskemu zákonníku (rozšírený komentár) je jediná on-line verzia rozsiahleho diela JUDr. Imricha Feketeho, CSc., ktorá vám ponúka vyše 3 500 normostrán v elektronickej podobe.

Tento Eurokódex komentár je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu Občianskeho zákonníka po každej jeho novelizácii.
 

Kvalitný obsah a jedinečné funkcie

  • Aký je obsah Eurokódex komentára?

Eurokódex komentár k Občianskemu zákonníku od JUDr. Imricha Feketeho, CSc. Vám ponúka kvalitný a podrobný komentár kuvšetkým ustanoveniam zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

Jeho súčasťou sú okrem výkladu aj súvisiace predpisy, ustanovenia, vybraná judikatúra, ale aj súvisiaca literatúra spolu s vysvetľujúcimi príkladmi.  

Autor komentára,  JUDr. Imrich  Fekete, CSc., pri zmene komentovaného právneho predpisu vytvorí tzv. aktualizáciu komentára tak, aby zodpovedal účinnému právnemu zneniu.

Eurokódex komentár bol vytvorený k právnemu stavu k 1. 1. 2010 a je postupne aktualizovaný tak, aby zodpovedal zneniu Občianskeho zákonníka po následných zmenách zavedených prijatými novelami.

Komentár je teda aktualizovaný, čím sa postupne vytvára viac tzv. časových verzií komentára. Znamená to, že komentár je naviazaný na účinné znenie právneho predpisu a máte tak k dispozícii vždy aktuálny komentár.

Zároveň sa zvolením staršej časovej verzie Eurokódex komentára dostanete k „archívnym informáciám“ – teda ku komentáru, ktorý bol účinný pred prijatím novely zákona.


  • Ako funguje Eurokódex komentár?
  • zobrazenie bez alebo s komentovaným právnym predpisom; 
  • ľahká orientácia a výber zobrazeného textu podľa okomentovaných paragrafov;
  • možnosť zobraziť celý komentár.
    Text komentára sa zobrazí pod navigáciou po kliknutí na zvolenú časť v navigácii, celý komentár sa zobrazí po kliknutí na slovo Obsah v navigácii.;
  • fulltextové vyhľadávanie v texte komentára;
  • možnosť tlače celého komentára alebo vybranej časti komentára;
  • časové verzie. 

Časový prístup

Ročný online prístup získate do dvoch pracovných dní po obdržaní platby.

Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
Rok vydania: 2013
Jazyk: slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: