Kompendium ochrany kvality ovzdusí

Kompendium ochrany kvality ovzdusí

Jiří Kurfurst

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2008

Bežná cena: 45,05 € Naša cena: 42,80 € (ušetríte: 5%)Študenti: 39,64 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Úvod Společnost Vodní zdroje Ekomonitor vydala publikaci Kompendium ochrany kvality ovzduší. Editorem monografie je Ing. Jiří Kurfürst, CSc., který dlouhá léta pracoval na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického a zároveň jako šefredaktor časopisu Ochrana kvality ovzduší. Kapitoly Kompendia jsou věnovány problematice chemie atmosféry, vlastnostem látek znečišťujících ovzduší včetně těžkých kovů a organických látek těkavých (VOC) a persistentních (POP), hlavním druhům zdrojů znečišťování ovzduší a způsobům omezování jejich emisí, šíření znečišťujících látek v atmosféře a jeho matematickému modelování, měření, monitoringu, a přehledu technických norem. Do publikace budou zařazeny i nové kapitoly např. "Těžké kovy v ovzduší environmentální charakteristika" a "Technické prostředky omezování emisí". Kompendium je určeno pracovníkům v oblasti ochrany životního prostředí, zejména pracovníkům veřejné správy na všech stupních, zaměřených na problematiku ochrany ovzduší, pracovníkům kontrolních a inspekčních orgánů, zaměstnancům organizací měřících emise a imise, průmyslových a komunálních podniků znečišťujících ovzduší. nahoru Obsah publikace Předmluva Obsah Úvod Spalovací procesy - dominantní příčiny znečišťování ovzduší Znečištění ovzduší z dopravy - dominantní příčiny znečišťování ovzduší Technické prostředky omezování emisí (tuhé, plynné) Měření v ochraně ovzduší Meteorologie Modelování přenosu a rozptylu znečišťujících příměsí v atmosféře Gaussovské Chemické aspekty znečištěného ovzduší troposférický ozón Organické látky v ovzduší Výskyt organických látek Těkavé organické látky (VOC) Persistentní organické látky (POPs) Těžké kovy v ovzduší -environmentální charakteristika

EAN: 9788086832388
ISBN: 978-80-86832-38-8
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Autori: Jiří Kurfurst
Rok vydania: 2008
Počet strán: 407
Väzba: pevná
Rozmer: 215x305 mm
Hmotnosť: 1.336 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: