Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách
Pozrite si ukážku e-knihy
pdf

Kreativita a inovácie v tradičných a ľudovoumeleckých remeslách

Eva Hvizdová

Aleš Čeněk , 2021

Bežná cena: 9,44 € Naša cena: 8,97 € (ušetríte: 5%)Študenti: 8,31 € (ušetríte: 12%)

Odosielame do 24 hodínSkladom 1 ks vložiť do košíka UNIKLUB 9 (8)

O knihe

Cieľom monografie je poukázať na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente malých a stredných podnikov so zameraním na tradičné a ľudovoumelecké remeslá. Na dosiahnutie stanoveného cieľa v rámci teoretickej roviny bola riešená problematika podrobená analýze, syntéze a komparácii z pohľadu domácich i zahraničných autorov. Analytická časť práce vychádzala z primárnych zdrojov, kvantitatívneho prieskumu formou dotazníkov (podnikatelia, zamestnanci) a kvalitatívneho prieskumu formou štruktúrovaného rozhovoru s odborníkmi v danom odvetví. Kvantitatívny prieskum bol vyhodnocovaný v programe Statistica 13.1. (deskriptívna štatistika, modus, medián, priemer, smerodajná odchýlka, frekvenčné tabuľky, Shapiro-Wilkow test normality, Leventov test rovnosti rozptylov, T-test for Independent Samples), pričom pozostával zo skúmaných oblasti kreativity, inovácie, marketingového manažmentu a oblasti demografických charakteristík. Prínosom monografie v teoretickej rovine je deskripcia predpokladov, faktorov a dopadov rozvoja kreatívnej ekonomiky ako riadiacej sily ekonomického rastu. Prínos pre aplikačnú prax spočíva v skúmaní názorov zamestnancov, manažérov a odborníkov z praxe na uplatňovanie kreativity a inovácií v marketingovom manažmente tradičných remesiel. Na základe komparácie prieskumov boli vyvodené závery a odporúčania.

Edícia: 1
EAN: 9788073808327
ISBN: 978-80-7380-832-7
Vydavateľstvo: Aleš Čeněk
Autori: Eva Hvizdová
Rok vydania: 2021
Počet strán: 136
Rozmer: 148x210 mm
Hmotnosť: 0.18 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: