Kuliferdo - samohlásky a dvojhlásky

Kuliferdo - samohlásky a dvojhlásky

Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií

, 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 3,95 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Súbor pracovných listov KuliFerdo Samohlásky je určený všetkým, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Konkrétne sú to samohlásky a, ä, e, i, o, u, aj dvojhlásky ia, ie, iu, ô. V tomto pracovnom zošite má dieťa spoločne s dospelým (učiteľom, rodičom) možnosť spoznávať samohlásky i dvojhlásky v rámci atraktívnych aktivít. Sú navrhované tak, aby malo dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa hravou formou naučilo čítať a písať s doplnením o aktivity na strihanie, vyfarbovanie, skladanie, obťahovanie, modelovanie a lepenie. Všetky aktivity v súbore pracovných listov KuliFerdo Samohlásky sú vhodné využívať v škole (vo vyučovacom procese) i doma (na domáce precvičovanie s rodičmi). Vychádza ako súčasť súboru štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom. Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom. Súbor pracovných listov je určený: predovšetkým pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ, ktorí majú vývinové poruchy učenia na vyučovací predmet Rozvíjanie špecifických funkcií. Cieľom tohto predmetu je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania. pre prácu špeciálnych pedagógov so žiakmi, ktorí majú vývinové poruchy učenia v bežných základných školách, či v pedagogicko-psychologických poradniach, učiteľom 1. - 4. ročníka, na individuálnu prácu s deťmi s vývinovými poruchami, rodičom, na domáce precvičovanie čítania, písania, pre žiakov v nultom a prípravnom ročníku ZŠ. V pracovných zošitoch má dieťa spoločne s dospelým (učiteľom, rodičom) možnosť spoznávať samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky v rámci atraktívnych aktivít. Sú navrhované tak, aby malo dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa hravou formou naučilo čítať a písať s doplnením o aktivity na strihanie, vyfarbovanie, skladanie, obťahovanie, modelovanie a lepenie. Výhody: Pracovné listy pre žiakov sú pripravené na komplexné rozvíjanie komunikačnej schopnosti, ktorá úzko súvisí s vývinom vnímania, predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Sú praktické, jednoduché používanie

EAN: 9788081403477
ISBN: 9788081403477
Rok vydania: 2021
Počet strán: 36
Väzba: zošitová zošitová
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: