KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

KULIFERDO – SPOLUHLÁSKY 1

PhD. , Mgr. Michaela Hanáková doc. PaedDr. Barbora Kováčová

Raabe , 2022

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 3,95 €

Odosielame najneskôr do 5-7 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

V tomto pracovnom zošite má dieťa možnosť vytvoriť, poskladať a zahrať sa s každou spoluhláskou samostatne alebo spoločne s dospelým (učiteľom, rodičom). Každú spoluhlásku spoznáva v rámci základných i doplnkových aktivít. Aktivity sú navrhované tak, aby malo dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa hravou formou naučilo čítať a písať jednotlivé spoluhlásky. Všetky aktivity v súbore pracovných listov KuliFerdo – Samohlásky sú vhodné využívať v škole (vo vyučovacom procese) i doma (na domáce precvičovanie s rodičmi). Vychádza ako súčasť súboru štyroch pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na rozvíjanie špecifických funkcií so zameraním na slovenský jazyk. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť, potrebujú si zopakovať alebo zábavnou formou spoznávať písmená slovenskej abecedy. Balík obsahuje diely: Samohlásky a Dvojhlásky. Spoluhlásky 1. Spoluhlásky 2. Práca s textom. Tieto zošity pokrývajú oblasť čítania, písania a prácu s textom. Súbor pracovných listov je určený: predovšetkým pre žiakov 1.-4. ročníka ZŠ, ktorí majú vývinové poruchy učenia na vyučovací predmet Rozvíjanie špecifických funkcií. Cieľom tohto predmetu je v maximálnej miere podporiť rozvoj špecifických funkcií ako predpokladu k úspešnému zvládnutiu čítania, písania a počítania. pre prácu špeciálnych pedagógov so žiakmi, ktorí majú vývinové poruchy učenia v bežných základných školách, či v pedagogicko-psychologických poradniach, učiteľom 1. - 4. ročníka, na individuálnu prácu s deťmi s vývinovými poruchami, rodičom, na domáce precvičovanie čítania, písania, pre žiakov v nultom a prípravnom ročníku ZŠ. V pracovných zošitoch má dieťa spoločne s dospelým (učiteľom, rodičom) možnosť spoznávať samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky v rámci atraktívnych aktivít. Sú navrhované tak, aby malo dieťa možnosť byť úspešným a zároveň sa hravou formou naučilo čítať a písať s doplnením o aktivity na strihanie, vyfarbovanie, skladanie, obťahovanie, modelovanie a lepenie. Výhody: Pracovné listy pre žiakov sú pripravené na komplexné rozvíjanie komunikačnej schopnosti, ktorá úzko súvisí s vývinom vnímania, predstáv, motoriky, pamäti, pozornosti, myslenia a sociálnym prostredím dieťaťa. Sú praktické, jednoduché používanie.

EAN: 9788081403453
ISBN: 9788081403453
Vydavateľstvo: Raabe
Autori: PhD. , Mgr. Michaela Hanáková doc. PaedDr. Barbora Kováčová
Rok vydania: 2022
Počet strán: 36

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: