LINGEA Lexicon5 Veľký slovník anglicko-slovenský slovensko-anglický

LINGEA Lexicon5 Veľký slovník anglicko-slovenský slovensko-anglický

Kolektív

Lingea SK , 2009

Bežná cena: 79,90 € Naša cena: 75,91 € (ušetríte: 5%)Študenti: 70,31 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Nová generácia elektronických slovníkov nadväzuje na predchádzajúci, mimoriadne úspešný rad slovníkov. Lexicon 5 má množstvo nových funkcií: zdokonalené vyhľadávanie, rýchly fulltextový náhľad, automatické dopĺňanie zadávaných hesiel, nové grafické spracovanie tabuliek tvaroslovia alebo funkciu preberania textu pod kurzorom myši. Lexicon 5 ponúka používateľovi možnosť zvoliť si medzi "klasickou" aplikáciou pre Windows a plne grafickou aplikáciou, ktorú možno používať pod operačnými systémami Windows (od verzie 98 po Vista), Linux a Mac OS X. K dispozícii je tiež variant vhodný na začlenenie do firemného intranetu. Vo svojej najnovšej verzii je asi najrozsiahlejším obojstranným slovníkom na trhu. Od samého začiatku vznikal ako pôvodný prekladový slovník založený na anglických a amerických výkladových slovníkoch renomovaných vydavateľstiev ako Harper Collins, Oxford University Press, Cassell, Webster's atď. Pri jeho vývoji sme sa snažili pokryť čo najširšiu oblasť slovnej zásoby v aktuálnej a prehľadnej podobe. V ucelenej forme slovník ponúka podrobne spracované heslá s odlíšenými a spresnenými význammi a okrem bežných prekladov obsahuje aj množstvo doplňujúcich informácií, ktoré používateľ ocení pri práci s cudzím jazykom. Medzi tieto doplňujúce informácie patria ustálené spojenia, idiomatické obraty, príkladové vety na demonštráciu použitia jednotlivých ekvivalentov, spresňujúce poznámky v zátvorkách, synonymá a antonymá slov, valencie jednotlivých slovies, štýlové a odborové charakteristiky a prepis výslovnosti hesiel. Výslovnosť je nahovorená rodeným Angličanom. Rozsah tohto všeobecného slovníka výrazne zabieha aj do oblasti odbornej terminológie a nájdete v ňom aj odborné ustálené slovné spojenia z mnohých oblastí, od ekonómie cez právo, chémiu, biológiu a lekárstvo až po techniku. Jednou z najväčších predností obsahu slovníka je veľké množstvo príkladových viet z bežného jazyka a z korpusu anglického jazyka, ktoré dopĺňajú jednotlivé heslá a preklady. Tvoria tak databázu niekoľkých desiatok tisíc viet a slovných spojení, ku ktorým sú priamo priradené výstižné preklady. Softvér Lexicon používateľovi navyše ponúka súhrnný pohľad na všetky príklady obsahujúce vyhľadávané slovo alebo spojenie, a to v základnom, ľubovošnom alebo v konkrétne zadanom tvare. Tým sa používateľovi otvára ďalšia možnosť pohľadu na jazyk a jeho osvojovanie si. Vyhľadané výskyty slov a spojení sú pre lepšiu orientáciu farebne zvýraznené. Kvalitný obsah slovníka je podporený aj možnosťou softvérového fulltextového vyhľadávania s nastaviteľnými parametrami, čo uľahčuje vyhľadávanie ustalených slovných spojení typu: vrana k vrane sadá, kúpiť mačku vo vreci, dať košom, prísť na bubon ap. Do slovníka je začlenený tiež anglický výkladový slovník WordNet umožňujúci vyhľadávať v slovnej zásobe pomocou synonymických skupín alebo na základe významovej nadradenosti a podradenosti slov bez ohľadu na ich umiestnenie v abecede. Okrem bežnej slovnej zásoby obsahuje slovník tematické okruhy, ktoré môžu poslúžiť na opakovanie či rozširovanie slovnej zásoby pomocou funkcie Učenie sa - Skúšanie obsiahnutej v programe Lexicon. Používateľ má navyše možnosť vytvoriť si vlastné tematické okruhy či dopĺňať nové vlastné heslá. Veľký slovník je teda komplexným slovníkom pre všetkých, ktorí pracujú s cudzím jazykom na vyššej úrovni a tých, ktorí sa chcú angličtine hlbšie venovať. Obsah: hesiel 112 000 významov 171 000 väzieb, príkladov a fráz 87 000 prekladov 521 000

Edícia: 1
EAN: 9788089323111
Vydavateľstvo: Lingea SK
Autori: Kolektív
Rok vydania: 2009
Počet strán: 1
Hmotnosť: 0.105 g
Jazyk: Anglický

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: