Literatúra 3 pre stredné školy – učebnica

Literatúra 3 pre stredné školy – učebnica

Orbis Pictus Istropolitana , 2012

Naša cena: 10,50 €

Odosielame najneskôr do 7 dní vložiť do košíka UNIKLUB 11 (11)

O knihe

Literatúra III pre stredné školy, učebnica.  

Nová učebnica literatúry, 3. časť pre žiakov SŠ s novým prístupom k vyučovaniu predmetu literatúra podľa ŠVP. Autorky skvele spracovali prienik žánrov a literárnoteoretických princípov s literárnohistorickým prístupom. Jednotlivé témy sú zamerané na 19. stor. až 1. polovicu 20. stor., teda na naturalizmus, modernu, avantgardu, literatúra so spoločenskou funkciou.

 

Celá štruktúra učebnice je zameraná tak, aby si žiaci osvojovali nové poznatky trvácnym spôsobom. Týmto smerom je koncipovaný celkový vzhľad tém, ich usporiadanie a členenie. Každý literárny/umelecký smer je žiakom stručne predstavený a vďaka vybraným typickým textom aj priblížený, a tak sú naplnené aj požiadavky ŠVP. Na upevnenie a overenie nadobudnutého učiva je na konci každej kapitoly test Preskúšajte sa, ktorý je zostavený formou súčasných externých maturít. Dôležité medzipredmetové vzťahy sa tu odrážajú cez prvky dejepisu, dejín umenia, náuky o spoločnosti, etickej výchovy i mediálnej výchovy. Žiaci tak získavajú komplexné a ucelené vedomosti o umení, kultúre, minulosti a literatúre zároveň.

 

Výkladové texty sú bohato doplnené o rôzne obrázky, kresby a ilustrácie, ukážky vybraných diel a úloh.

EAN: 9788081205699
ISBN: 9788081205699
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 2012
Počet strán: 200

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: