Manažérske metódy a techniky

Manažérske metódy a techniky

Vladimír Tomáš Míka, Mária Hudáková

EDIS-vydavateľstvo , 2020

Bežná cena: 24,00 € Naša cena: 22,80 € (ušetríte: 5%) Študenti: 21,12 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Požiadavky na vzdelávanie a praktickú prípravu budúcich manažérov, krízových manažérov a špecialistov na manažment rizika sú odrazom nárokov vyplývajúcich z permanentne sa meniaceho prostredia. Súčasné globálne politické, ekonomické, sociálne zmeny ako aj zmeny prírodné a klimatické sa prejavujú v konkrétnych podmienkach života a práce ľudí, v procesoch uspokojovania základných životných potrieb i v sociálnych vzťahoch. Učebnica Manažérske metódy a techniky je úvodným vstupom do jednotlivých tém predmetu manažérske metódy a techniky, ktorý je jedným z ťažiskových predmetov druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. Obsah učebnice rešpektuje najrozšírenejšie prístupy k problematike manažmentu a metódam teórie i praxe manažmentu, čomu je podriadená aj jej štruktúra. V prvých kapitolách sú objasnené základné teoretické a metodologické východiská k problematike obsahu manažmentu. Potrebný dôraz je kladený aj na vysvetlenie metód a postupov pri vedeckom skúmaní problematiky riadenia sociálnych systémov. Osobitý dôraz je v učebnici položený na problematiku analýzy rizika, ktorá je prezentovaná ako nedeliteľná súčasť rozhodovacích procesov. V ďalších kapitolách sa čitateľ zorientuje v možných postupoch plánovania a zoznámi sa so zásadami krízového plánovania. V záverečných kapitolách sú charakterizované prístupy a metódy personálnej práce s dôrazom na efektívne vedenie zamestnancov, na účinné hodnotenia pracovného výkonu a na vytváranie podmienok pre ich ďalší rozvoj.

ISBN: 978-80-554-1614-4
Vydavateľstvo: EDIS-vydavateľstvo
Autori: Vladimír Tomáš Míka, Mária Hudáková
Rok vydania: 2020
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: