Matematika 4 pre 4. ročník ZŠ Pracovný zošit - 2. časť

Matematika 4 pre 4. ročník ZŠ Pracovný zošit - 2. časť

Pracovný zošit 2

Zuzana Berová, Peter Bero

LiberaTerra , 2020

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,08 €

Vypredané

O knihe

Nový pracovný zošit od Berovcov, je súčasťou súboru troch pracovných zošitov pre 4. ročník základnej školy spracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Zošity koncepčne a plynulo nadväzujú na zošity pre 1., 2. a 3. ročník základnej školy od tejto autorskej dvojice. Obsah Matematika 4, pracovný zošit 2 Násobenie a delenie prirodzených čísel Koľkokrát Priemer Násobenie a delenie 10, 100, 1 000 Jednotky dĺžky, hmotnosti, objemu a času Zlomky Delenie so zvyškom Písomné násobenie a delenie na manipulatívnej úrovni Koncepcia pracovných zošitov na I. stupni základnej školy sa zameriava na tri hlavné ciele vyučovania matematiky: 1. naučiť deti počítať - zvládnuť na primeranej úrovni počtové operácia sčítania, odčítania, násobenia a delenia v číselnom obore do 1 000, 2. naučiť deti rozmýšľať - viesť deti k čítaniu s porozumením, podporovať ich bádateľskú činnosť, učiť ich kriticky počúvať, argumentovať a premýšľať, 3. naučiť deti, aby sa stali vlastníkom svojho vlastného učenia sa - ukázať im, že sú to ony, kto rozhoduje o svojom pokroku a umožniť im neustály rozvoj v pokojnej a pokrok umožňujúcej klíme triedy. Autori pri tvorbe vychádzali zo zásad Riadeného Aktívneho Učenia, ktoré vedie učenie a učenie sa do 21. storočia. Hlavný dôraz kladie na prácu a spoluprácu žiakov, rozvíjanie ich zručností a upevňovanie vedomostí, pričom učiteľ je hlavne inšpirátorom a organizátorom diania v triede. Nájdete v nich úlohy vhodné na samostatnú prácu detí, ale aj na prácu v skupinách, ktorá umožňuje efektívnu prácu učiteľa a bádateľskú, zaujímavú a hravú činnosť žiakov. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky). RAU aktivity, ktoré sú priebežne zaradené v pracovných zošitoch, sú zamerané na rozvoj životných zručností detí s dôrazom na prierezové témy a rozvoj špecifického matematického myslenia v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom. Súčasťou pracovných zošitov je premyslený systém Superschopností, ktoré sú zamerané na dokonalé zvládnutie počtových operácií tempom, ktoré vyhovuje každému dieťaťu.

EAN: 9788089792740
ISBN: 9788089792740
Vydavateľstvo: LiberaTerra
Autori: Zuzana Berová, Peter Bero
Rok vydania: 2020
Počet strán: 72
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x290 mm
Hmotnosť: 0.191 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: