Matematika 5, munkafüzet 1 (vyučovací jazyk maďarský)

Matematika 5, munkafüzet 1 (vyučovací jazyk maďarský)

Zuzana Berová, Peter Bero

LiberaTerra , 2017

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 6,15 €

Vypredané

O knihe

Obľúbený pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero spracovaný v súlade s iŠVP je súčasťou série dvoch pracovných zošitov a jednej učebnice, ktorá je zárukou zvládnutia učiva a systematickej prípravy na Testovanie 9. Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých úloh tak, aby učiteľ nemusel vyhľadávať ďalšie zdroje. V každej téme sú zaradené úlohy od najjednoduchších až po zložité, aby učiteľ mohol diferencovať prácu v triede. V každej kapitole je zaradený projekt, ktorý začleňuje do vyučovania prierezové témy a je zameraný na rozvoj žiackych kompetencií, ako napr. komunikácia, práca v tíme, práca s informáciami, prezentácia... Séria dvoch pracovných zošitov a učebnice podporuje Riadené Aktívne Učenie, pri ktorom je hlavný dôraz kladený na prácu žiakov a učiteľ je inšpirátorom a organizátorom diania v triede tak, aby žiakov aj učiteľa práca bavila. Sú napísané tak, aby ich mohli používať všetci žiaci, bez ohľadu na ich predpoklady pre matematiku. Prezentujú matematiku pre každého, môžu podľa nich pracovať výborní žiaci, ale aj žiaci, ktorým matematika robí ťažkosti. Učebné texty berú do úvahy, že rôzni žiaci preferujú rôzne spôsoby vytvárania poznatkov (vizuálne, auditívne, kinesteticky...). Používajú jasný a jednoduchý jazyk, ktorý je blízky súčasnej generácii detí.

EAN: 9788089792450
ISBN: 9788089792450
Vydavateľstvo: LiberaTerra
Autori: Zuzana Berová, Peter Bero
Rok vydania: 2017
Počet strán: 81
Väzba: brožovaná
Rozmer: 208x292 mm
Hmotnosť: 0.238 g
Jazyk: Maďarský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: