Matematika 6 – 1. časť

Matematika 6 – 1. časť

Pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

Ján Žabka, Pavol Černek

Orbis Pictus Istropolitana , 2020

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 8,40 €

Odosielame najneskôr do 10 dní vložiť do košíka UNIKLUB 8 (8)

O knihe

Inovovaná učebnica spĺňa požiadavky Štátneho vzdelávacieho programu (IŠVP pre 2. st. ZŠ - Matematika a práca s informáciami z r. 2014) z hľadiska charakteristiky a cieľov predmetu. Obsah učiva zodpovedá obsahu predpísanému vzdelávacím štandardom pre predmet matematika a vytvára predpoklady na splnenie jeho cieľov a výstupných požiadaviek konkretizovaných vo výkonovom štandarde. Spôsob vysvetľovania učiva predpokladá aktívne zapojenie žiakov do vyučovacieho procesu pri hľadaní rôznych riešení. Didaktické spracovanie učiva, štruktúra textu a motivačné prvky sú podobné ako v učebniciach pre predchádzajúci ročník, rešpektujú zásadu primeranosti, postupnosti a názornosti.

Edícia: 6
EAN: 9788081208348
ISBN: 9788081208348
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Ján Žabka, Pavol Černek
Rok vydania: 2020
Počet strán: 159
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x295 mm
Hmotnosť: 0.435 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: