Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník GOŠ

Nová zbierka úloh z matematiky pre 5. až 9. ročník ZŠ a 1. až 4. ročník GOŠ

Pre 5. až 9. r. ZŠ a 1. až 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom

František Kosper, Jana Fraasová

Slovenské pedagogické nakladateľstvo , 2021

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 9,50 €

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 10 (10)

O knihe

Nová zbierka úloh z matematiky obsahuje- vyše 900 úloh zoradených do piatich kapitol podľa tém, v každej kapitole sú úlohy usporiadané podľa ročníkov a súčasne vzostupne od jednoduchších až po najnáročnejšie- úlohy, pri riešení ktorých treba porozmýšľať, ktorú z osvojených znalostí či zručností a akým spôsobom správne použiť- vzorové riešené úlohy s viacerými riešeniami a výsledky všetkých úloh- ukážkové testy vhodné na nácvik na prijímacie skúšky alebo na Testovanie 5 a Testovanie 9 spolu s ich kompletnými riešeniami a návrhom bodovania. Autori vytvorili pomôcku, návod, ako sa učiť matematiku, ako jej porozumieť, aby si žiaci matematiku obľúbili a nebáli sa jej. Zbierka zodpovedá inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu.

EAN: 9788010038756
ISBN: 9788010038756
Vydavateľstvo: Slovenské pedagogické nakladateľstvo
Autori: František Kosper, Jana Fraasová
Rok vydania: 2021
Počet strán: 176
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: