Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre študenta

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre študenta

Milada Caltíková

Orbis Pictus Istropolitana , 2019

Bežná cena: 6,67 € Naša cena: 11,17 € (ušetríte: -67%)

Nie je skladomTovar momentálne nie je na sklade,
pokúsime sa ho pre Vás zaobstarať
vložiť do košíka UNIKLUB 11 (11)

O knihe

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) - riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa. 2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva. 5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: A. UČEBNICA B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

Edícia: 1
EAN: 9788081207358
ISBN: 978-80-8120-735-8
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Milada Caltíková
Rok vydania: 2019
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: