Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre študenta  Pri nákupe nad 50 kusov cena 10,05 € s DPH

Nový Slovenský jazyk pre SŠ 3. roč. – Zošit pre študenta Pri nákupe nad 50 kusov cena 10,05 € s DPH

Milada Caltíková

Orbis Pictus Istropolitana , 2019

Pri nákupe nad 50 kusov cena 10,05 € s DPH

Naša cena: 15,45 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 15 (15)

O knihe

Sme schopní primerane komunikovať? Čítame vždy s porozumením? Čítame kriticky masmédiá a vedecký text? Dokážeme správne argumentovať? Postrehneme významové odtienky? Pomáha nám gramatika v presnom vyjadrovaní? Vieme zrozumiteľne prečítať text? Presvedčíme ostatných o svojej pravde? Vieme vytvoriť zrozumiteľný text? Sformulujeme rýchlo primeranú reakciu? Dokážeme ohodnotiť kvalitu textu? Sme schopní si vybrať vhodnú a kvalitnú informáciu? Môže byť reč prameňom nedorozumení? NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy je prostriedkom, ako zvládnuť nároky na komunikáciu v 21. storočí: 1. Uplatňuje nové didaktické prístupy (konštruktivizmus) - riešenie úloh a problémových situácií sa stáva podstatou učenia sa. 2. Je aktualizovaný na základe súčasných trendov vo vedách o jazyku. 3. Prináša aktuálne jazykové prejavy z rôznych komunikačných sfér. 4. Ponúka množstvo podnetných príkladov na pochopenie a praktické využitie jazykového učiva. 5. Ukazuje praktické uplatnenie rozličných slohových útvarov v bežnom živote. 6. Prehľadne pristupuje ku konkretizácii obsahových a kompetenčných požiadaviek iŠVP. 7. Zohľadňuje požiadavky iŠVP, súčasnej maturitnej skúšky, ale aj požiadavky komunikácie spoločnosti v 21. storočí. Súbor NOVÝ Slovenský jazyk pre stredné školy pre jeden ročník tvorí: A. UČEBNICA B. ZOŠIT PRE ŠTUDENTA C. ZOŠIT PRE UČITEĽA

Edícia: 1
EAN: 9788081207358
ISBN: 9788081207358
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Milada Caltíková
Rok vydania: 2019
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: