Občianska náuka

Občianska náuka

Kolektív autorov

Enigma , 2017

Bežná cena: 10,00 € Naša cena: 8,30 € (ušetríte: 17%)

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 8 (8)

O knihe

Obsah PSYCHOLÓGIA 1.1 Všeobecná psychológia Psychologické vedy a ich členenie Prehľad smerov v psychológii Predmet skúmania psychológie Metódy psychológie Psychické procesy 1.2 Psychológia osobnosti Definovanie osobnosti a základné témy psychológie osobnosti Teórie osobnosti Determinanty formovania osobnosti a socializácia Typológie osobnosti SOCIOLÓGIA 2.1 Sociológia – veda o spoločnosti Vznik sociológie Predmet sociológie Štruktúra sociológie Funkcie sociológie 2.2 Spoločnosť – prostredie ľudí a pre ľudí Definícia spoločnosti Človek ako osobnosť Socializácia Sociálne učenie 2.3 Spoločnosť prostredie určené sociálnymi pozíciami, statusmi a rolami Sociálna pozícia Sociálny status Sociálna rola 2.4 Spoločnosť prostredie rôznych vzťahov Sociálny vzťah Sociálna interakcia 2.5 Sociálna štruktúra spoločnosti Spoločnosť ako štruktúrovaný sociálny systém Sociálna stratifikácia Typy spoločnosti Spoločenská zmena 2.6 Život v rôznych sociálnych skupinách Charakteristika sociálnej skupiny Rozdelenie a druhy sociálnych skupín 2.7 Život v súkromí a v rôznych pospolitostiach Rodina Spoločenstvá detí a mládeže Žena v spoločnosti Komunita Národné spoločenstvo a problémy jeho integrity 2.8 Sociologický výskum Ako získame prvotné informácie? Etapy sociologického výskumu K obsahu kľúčových pojmov Technika zberu informácií pozorovaním Dotazník a anketa Rozhovor (interview) Analýza dokumentov EKONÓMIA 3.1 Vývoj, podstata a členenie ekonómie Vývoj ekonómie Podstata a členenie ekonómie Organizácia ekonomiky Trh a trhový mechanizmus Trh tovarov a služieb Trh výrobných faktorov Trh práce Trh pôdy Trh peňazí (kapitálu) Podnik a podnikanie Klasifikácia podnikateľských subjektov Dokonalá a nedokonalá konkurencia Banky a banková sústava Poisťovníctvo Úloha štátu v súčasnej ekonomike Hospodárska politika Nezamestnanosť a inflácia 3.2 Svetová ekonomika Ekonomická integrácia ZÁKLADY PRÁVA 4.1 Právo a právna veda Právo Normatívne systémy Funkcia práva v spoločnosti Právna norma a právny predpis Pramene práva Štátne právo Občianske právo Rodinné právo Pracovné právo Trestné právo Orgány ochrany práva 4.2 Základné práva a slobody v demokratickej spoločnosti POLITOLÓGIA 5.1 Politológia ako veda Predmet politickej vedy (politológie) Metódy politickej vedy (politológie) Súčasti politickej vedy (politológie) Vzťah politickej vedy (politológie) k iným spoločenským vedám 5.2 Právny štát – základ občianskej demokracie Teoretické koncepcie vzniku štátu Pojem a znaky štátu Horizontálne členenie štátnej moci a formy vlády Územnoorganizačná štruktúra štátu Funkcie štátu 5.3 Občianska spoločnosť 5.4 Demokracia a princíp jej uplatnenia v právnom štáte Vymedzenie pojmu demokracia 5.5 Volebné právo a volebné systémy Slobodné voľby, volebný výber a charakteristika volebných systémov Volebný systém Slovenskej republiky Petičné právo 5.6 Politický systém a politický pluralizmus Prvky politického systému spoločnosti Základná typológia politických systémov Ďalšie členenie politických systémov 5.7 Národ a menšiny v politike Národ a národný štát Pojem národnostné menšiny 5.8 Politológia ako kritická veda Princípy kritického myslenia Obranné mechanizmy demokratických spoločností Informácia ako mocenský nástroj v politike Kritické myslenie vo svete médií a internetu Konšpiračné teórie FILOZOFIA 6.1 Systémová filozofia Vznik a podstata filozofie Filozofia a duchovný život spoločnosti Štruktúra filozofie Ontológia Gnozeológia Etika Logika Estetika Filozofická antropológia Sociálna filozofia Filozofia a náboženstvo Náboženstvo a vývoj spoločnosti Náboženstvo a religionistika Svetové náboženstvá Náboženstvá na Slovensku 6.2 Dejiny filozofie Antická filozofia Stredoveká a renesančná filozofia Klasická novoveká filozofia Filozofia 19. storočia Filozofia 20. storočia Filozofické myslenie na Slovensku Krátky filozofický slovník Literatúra

EAN: 9788081330605
ISBN: 978-80-8133-060-5
Vydavateľstvo: Enigma
Autori: Kolektív autorov
Rok vydania: 2017
Počet strán: 376
Väzba: brožovaná
Rozmer: 160x235 mm
Hmotnosť: 0.316 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: