Pomocník zo slovenského jazyka 5 - CD pre interaktívne tabule

Pomocník zo slovenského jazyka 5 - CD pre interaktívne tabule

Jarmila Krajčovičová

Orbis Pictus Istropolitana , 2015

Bežná cena: 16,80 € Naša cena: 15,96 € (ušetríte: 5%)

Odosielame najneskôr do 10 dní vložiť do košíka UNIKLUB 16 (16)

O knihe

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s vydavateľstvom Orbis Pictus Istropolitana Pomocníka zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Elektronická forma Pomocník zo slovenského jazyka 5 - CD pre interaktívne tabule je autentickou neinteraktívnou verziou tlačenej verzie pracovného zošita. Ponúka množstvo rôznorodých úloh viažucich sa na rôzne komunikačné situácie a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo slovenského jazyka 5. ročníka v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Pomocník obsahuje aj rozširujúce učivo, úlohy na overenie si vedomostí a zručností v používaní jazyka, ako aj riešenia úloh, ktoré umožňujú žiakom, učiteľom i rodičom okamžitú spätnú väzbu. CD je vhodné pre interaktívne tabule podporujúce formát pdf. V súlade so ŠVP. Odporúčané MŠVVaŠ SR.

EAN: 1500000000001
ISBN: 1500000000001
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Jarmila Krajčovičová
Rok vydania: 2015
Väzba: CD
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: