Rozšírená príprava na Testovanie 5 matematika - pre 5.ročník základnej školy

Rozšírená príprava na Testovanie 5 matematika - pre 5.ročník základnej školy

Pracovný zošit

Martina Totkovičová

Orbis Pictus Istropolitana , 2020

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,80 €

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

Piataci majú len 2 mesiace na zopakovanie celého učiva 1. stupňa. Tento veľmi krátky čas sme mali na zreteli pri vytváraní pracovného zošita Príprava na Testovanie 5 z matematiky, ktorý im pomôže s prípravou, či už doma, alebo v škole. Na 40 stranách sa žiaci stretnú s otvorenými úlohami, ale aj s úlohami s výberom odpovede. Úlohy sú rôznorodé, logicky usporiadané od najľahšej po najťažšiu a veľmi nenásilne spojené s riešením situácií z bežného života, ako cestovanie autobusom alebo hospodárenie s vreckovým. Slovné úlohy umožňujú rozvíjať aj medzipredmetové vzťahy. Na záver každej kapitoly sa žiaci môžu otestovať a tým získať spätnú väzbu o zvládnutí učiva. Testy sú koncipované rovnakou formou ako reálne testy, ktoré budú žiaci riešiť pri celoštátnom Testovaní 5. Postavička krtka sprevádza žiakov a radí im pri riešení úloh alebo vysvetľuje teóriu v danom celku. V téme stavby z kociek si žiaci otestujú aj priestorové videnie a orientáciu. V súlade s platným ŠVP. Učitelia môžu využiť pracovný zošit okrem samotnej prípravy na Testovanie 5 aj na zistenie úrovne vedomostí a zručností žiakov pri nástupe na druhý stupeň ZŠ. Pracovný zošit je rozdelený na tri základné časti (vychádzame zo ŠVP ISCED 1): Čísla, vzťahy, premenné a počtové výkony s číslami Geometria a meranie Postupnosti, kombinatorika, štatistika a logika

EAN: 9788081208201
ISBN: 9788081208201
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Martina Totkovičová
Rok vydania: 2020
Počet strán: 40
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Hmotnosť: 0.132 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: