Průmyslová ekologie

Průmyslová ekologie

sborník konference

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2010

Bežná cena: 20,93 € Naša cena: 19,88 € (ušetríte: 5%)Študenti: 18,42 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

OBSAH SBORNÍKU Vladimír Kočí Konference průmyslová ekologie Vladimír Kočí Čištění odpadních vod, sanace kontaminovaných půd z pohledu metody LCA Marie Tichá, Bohumil Černík Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová Hodnocení environmentálních dopadů sanací pomocí metodiky Posuzování životního cyklu Hana Motejlová, Vladimír Kočí, Tereza Sovová Charakterizace toxicity odpadů v metodice Posuzování životního cyklu Jan Melichar Aplikace Cost-Benefit analýzy v oblasti výroby elektrické energie Jan Weinzettel Monetární a fyzické jednotky v analýze socioekonomického metabolismu Jan Frouz Rekultivace a revitalizace území poškozeného těžbou nerostů a dalšími velkoplošnými disturbancemi Petra Innemanová Nový pohled na ekonomiku procesu suché fermentace biologicky rozložitelných odpadů Petr Stloukal, Marek Koutný Biodegradabilní plasty: současnost a perspektivy Květoslava Remtová Problematika a rozdělení nástrojů environmentální politiky Ladislav Špaček Odpovědné podnikání v chemii Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík Výzkumné projekty a jejich ekonomická hodnota Robert Kořínek Environmentální značení výrobků a služeb z hlediska minimalizace a využití odpadů Jana Chovancová, Miroslav Rusko Environment, informácie a správanie sa spotrebiteľov Antonín Korauš, Michal Korauš Environmentálne orientovaný prístup bánk k podpore trvalo udržateľného rozvoja Miloň Tichý, Marián Rucki Validace modelů QSAR pro legislativní účely Gustáv Murín, Karol Mičieta Význam autoregulačných a reparačných mechanizmov v obrane spoločenstva živých organizmov pred priemyslovými záťažami Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml Biodostupnost organických polutantů a její vliv na ekotoxicitu a bioremediace Hana Sezimová, Kateřina Malachová, Tomáš Sezima, Ivana Truxová,Jana Vašíčková, Zuzana Rybková Toxikologická rizika čistírenských kalů z průmyslových aglomerací Tomáš Vaněk, Petr Soudek, Petr Maršík, Radka Podlipná, Jitka Petráková, Přemysl Landa, Radomíra Vaňková Rostliny a nanočástice - přátelé či nepřátelé? Tereza Sovová, Vladimír Kočí, Helena Burešová Ekotoxikologie nanomateriálů Kateřina Malachová, Zuzana Rybková, Hana Sezimová, Jiří Červeň, Jana Kukutschová, Peter Filip Frikční materiály jako zdroj znečištění ovzduší Josef Trögl, Věra Pilařová, Kateřina Benediktová Vyhodnocování ekotoxikologických dat pomocí jednoparametrových sigmoidních křivek Karol Mičieta, Gustáv Murín Fytoindikácia ekogenotoxickej deteriorizácie v prostredí priemyslových komplexov Jiří Huzlík,Vilma Jandová, Vladimír Adamec, Roman Ličbinský Přístupy k hodnocení vlivu dopravy na vodní a horninové prostředí Luděk Bláha, Klára Hilscherová, Jakub Hofman, Jiří Novák, Michal Bittner, Barbora Jedličková, Tereza Štěpánková, Petra Macíková, Martin Beníšek, Ivan Holoubek Možnosti sledování nebezpečných látek v prostředí (ovzduší, voda) s využitím biologických nástrojů - posouzení vlivu průmyslových zdrojů na případových studiích z ČR PLAKÁTOVÁ SDĚLENÍ Peter Andráš, Miroslav Rusko, Jana Rusková, Adam Lichý Arzén a antimón ako environmentálne riziko v oblasti Cu-Ag ložiska Ľubietová Jana Rusková, Lenka Matúšková, Miroslav Rusko, Peter Andráš Ťažké kovy v zóne zvetrávania na ložisku Pezinok Lenka Matúšková, Miroslav Rusko, Ingrid Turisová, Jana Rusková, Peter Andráš Zaťaženie rastlinstva ťažkými kovmi na lokalite Ľubietová Podlipa Miroslav Rusko, Dominika Očenášová Integrated prevention important tool of environmental policy Veronika Veselská, Ľubomír Jurkovič Vplyv zloženia kontaminovaných pôd s obsahom elektrárenského popola na uvoľňovanie arzénu Ondřej Uhlík, Jiří Koubek, Kateřina Ječná, Petra Junková, Jan Lipov, Martina Macková Charakterizace mikrobiální komunity po izolaci z kontaminovaného sedimentu Ondřej Uhlík, Kateřina Ječná, Čestmír Vlček, Martina Macková, Petr Štursa,Tomáš Macek Značení DNA stabilními isotopy pro identifikaci bakterií metabolizujících (polychlorované) bifenyly v kontaminované zemině Tereza Krulikovská, Olga Schreiberová, Miriam Polová, Petra Schejbalová, Jan Masák, Alena Čejková Změny složení lipidové frakce obalových vrstev bakterií degradujících fenol Veronika Kurzawová, Ondřej Uhlík, Martin Strohalm, Jan Lipov, Petr Štursa, Martina Macková Studium změn mikrobiální diversity v závislosti na rostlinném druhu Veronika Tatarková, Maroš Sirotiak, Edgar Hiller, Ľubomír Jurkovič Polychlórované bifenyly v dnových sedimentech (modelové vodné nádrže) Anna Tlučáková Databáza Integrovaný monitoring zdrojov znečistenia Jan Fišer, Martina Nováková, Martina Macková, Tomáš Macek Příprava transgenních lnů obsahujících gen pro zvýšenou akumulaci těžkých kovů Petr Štursa, Ondřej Uhlík, Veronika Kurzawová, Lucie Kochánková, Tomáš Macek, Martina Macková Rhizosféra rostlin nepopsanéproměny světa xenobiotik Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Antošová, Jitka Viktorová, Ladislava Trbolová, Michel Sylvestre, Tomáš Macek Transgenní rostliny s bakteriálními geny BPHC A TODC1C2 pro zvýšení účinnosti fytoremediace PCB a toluenu Jana Vávrová, Karel Ciahotný Možnosti odstraňování oxidu uhličitého z odpadních plynů Lukáš Pacek, Pavel Švehla, Zuzana Tomášková, Filip Vašák, Jiří Balík Sledování vlivu koncentrace rozpuštěného kyslíku na průběh čištění kalové vody Jana Kodymová Vytvoření a uveřejnění databáze vysokoškolských kvalifikačních prací, jejichž předmětem je posouzení nebo hodnocení životního cyklu produktu Dagmar Pospíšilová, Miriam Polová, Tereza Krulikovská, Jan Masák, Alena Čejková Význam adheze při degradaci fenolu bakterií Rhodococcus erythropolis Jitka Hrdinová, Aleš Čamra, Vladimír Jirků, Alena Čejková, Jan Masák Izolace a charakterizace potenciálních degradérů polycyklických aromatických uhlovodíků Olga Schreiberová, Tereza Krulikovská, Eva Marešová, Miriam Polová, Jan Masák, Alena Čejková Schopnost adaptace buněčných obalů biodegradující bakterie v přítomnosti toxického substrátu Miriam Polová, Dagmar Pospíšilová, Olga Schreiberová, Jan Masák, Alena Čejková Srovnání degradačních schopností bakteriálního biofilmu a suspenzní populace Petra Janouškovcová, Lenka Honetschlägerová Problematika aplikace nanoželeza pro remediaci kontaminovaného podloží

EAN: 9788086832500
ISBN: 978-80-86832-50-0
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 2010
Počet strán: 236
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x291 mm
Hmotnosť: 0.635 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: