Sanační technologie XIV

Sanační technologie XIV

sborník konference

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2011

Bežná cena: 26,62 € Naša cena: 25,29 € (ušetríte: 5%)Študenti: 23,43 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Pavla Kačabová STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE V ČR VÝVOJ OD VI/2010 Želmíra Greifová, Vlasta Jánová, Mária Vojtková AKTUÁLNY STAV RIEŠENIA PROBLEMATIKY ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Zdeněk Suchánek PROJEKT NIKM - NÁRODNÍ INVENTARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST (1. ETAPA) Želmíra Greifová, Jana Frankovská, Mária Vojtková ATLAS SANAČNÝCH METÓD ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík ROLE ANORGANICKÉ CHEMIE V ENVIRONMENTÁLNÍ MIKROBIOLOGII A JEJÍCH APLIKACÍCH PRO BIOTECHNOLOGIE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Jan Němeček, Petr Šerhant, Jiří Švanda, Jan Kamenický TOOLBOX SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO OPTIMALIZACI SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Petr Kvapil, Miroslav Černík REALITA, MÝTY A PERSPEKTIVY POUŽITÍ NANOŽELEZA PRO SANACI KONTAMINOVANÝCH MÍST Jaroslav Hrabal SANACE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ REDUKTIVNÍMI TECHNOLOGIEMI VE SLABĚ PROPUSTNÝCH HORNINÁCH Stanislava Prokšová, Jiřina Macháčková, Ferdinand Herčík SANACE LETIŠTĚ HRADČANY, METODIKA A VÝSLEDKY PROKAZOVÁNÍ DOSAŽENÍ SANAČNÍCH LIMITÚ Jiřina Macháčková, Stanislava Prokšová, Ferdinand Herčík PŘÍRODNÍ A TECHNOLOGICKÉ FAKTORY URČUJÍCÍ ÚSPĚŠNOST SANAČNÍHO ZÁSAHU NA LETIŠTI HRADČANY Martin Plum, Marc Hallen TERRECO - EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ MAJÍ EKONOMICKÝ SMYSL Jiří Charvát, Pavel Kolář ZPRACOVÁNÍ MATEČNÝCH LOUHŮ PO KRYSTALIZACI KAMENCE V PROCESU SANACE HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ PO CHEMICKÉ TĚŽBĚ URANU Zbyněk Vencelides, Jiří Mužák, Pavel Kolář, Ondřej Šráček AKTUALIZOVANÁ ANALÝZA RIZIK PRO LOKALITU DŮL CHEMICKÉ TĚŽBY O. Z. TÚU, DIAMO, S. P. František Eichler ZAPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ CHEMICKÝCH ANALÝZ ZNEČIŠTĚNÝCH VOD ZÍSKANÝCH V RÁMCI MONITORINGU DO GEOCHEMICKÝCH MODELŮ Jiří Kamas, Ilona Janoušková, Marek Skalický, Miroslav Minařík STOPOVACÍ ZKOUŠKA A PILOTNÍ TEST APLIKACE FENTONOVA ČINIDLA V PUKLINOVÉM PROSTŘEDÍ Tomáš Cajthaml, Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Alena Filipová, Kateřina Svobodová, Kamila Cajthamlová, Monika Čvančarová, Branislav Slávik MIKROBIÁLNÍ BIOREMEDIACE PŮD KONTAMINOVANÝCH PERSISTENTNÍMI AROMATICKÝMI POLUTANTY VÝSLEDKY PĚTILETÉHO VÝZKUMNÉHO PROJEKTU V OBLASTI MYKOREMEDIACE PCB Jiří Slouka, Petr Beneš VÝZNAM HYDRAULICKÝCH PARAMETRŮ ZEMIN PRO URČENÍ OBTÍŽNĚ SANOVATELNÝCH LOKALIT VE VZTAHU K IN SITU TECHNOLOGIÍM Pavel Gaňa, Radek Houra, Petr Příborský, Jaroslav Veber, Ladislav Vondráček METODA INTEGRÁLNÍCH ČERPACÍCH TESTŮ (IPT) Rudolf Gašparovič, Adam Baštek ODKALISKÁ CHARAKTERU ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ Ivan Landa, Pavel Šimek DYNAMIKA POKLESU ZNEČIŠTĚNÍ NA STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍCH PŘI PŘIROZENÉ ATENUACI Jaroslav Bárta, Dušan Dostál, Vladimír Budinský, Michal Tesař OPTIMALIZACE KOMPLEXU GEOFYZIKÁLNÍCH PRACÍ PŘI PRŮZKUMU EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ A JEJICH SANACÍ Kamila Cajthamlová, Petr Šmejkal, Helena Maternová, Petra Najmanová, Petra Innemanová, Tomáš Cajthaml VLIV BIOSLOŽEK NA OSUD A CHOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ MIGRACE PROSTŘEDÍM Monika Čvančarová, Tomáš Cajthaml BIODEGRADACE LÁTEK ABSORBUJÍCÍCH UV ZÁŘENÍ Hana Dudášová, Lucia Lukáčová, Slavomíra Zorádová, Katarína Dercová ZVÝŠENIE BIODEGRADÁCIE PCB PRÍDAVKOM PRÍRODNÝCH INDUKTOROV Martin Ezechiáš, Tomáš Cajthaml BIODEGRADACE NOVÝCH BROMOVANÝCH ZPOMALOVAČŮ HOŘENÍ Alena Filipová, Petra Najmanová, Petra Innemanová, Radka Špačková, Tomáš Cajthaml BIODEGRADACE PODZEMNÍCH VOD ZNEČIŠTĚNÝCH VÝBUŠNINAMI Miroslav Holubec STRATÉGIA, MANAŽMENT A SUPERVÍZIA SANÁCIE PRIEMYSELNÝCH LOKALÍT Jitka Hrdinová, Milena Kozumplíková, Vanda Jagošová, Martina Siglová, Jiří Mikeš, Miroslav Minařík, Vlastimil Píštěk VYUŽITÍ CELULOLYTICKÝCH MIKROORGANISMŮ PRO INTENZIFIKACI PROCESU KOMPOSTOVÁNÍ A BIOREMEDIAČNÍHO KOMPOSTOVÁNÍ Miroslav Holubec, Vladimír Malý, Katarína Chalúpková, Barbora Milová VYUŽITIE OXIDÁCIE PRE SANÁCIU PAU Jana Chumchalová, Eva Podholová, Jiří Mikeš, Vlastimil Píštěk STANOVENÍ, CHARAKTERIZACE A IDENTIFIKACE BIOREMEDIAČNÍCH MIKROORGANISMŮ Petra Janouškovcová, Lucie Kochánková POSOUZENÍ REAKTIVITY NANOČÁSTIC ELEMENTÁRNÍHO ŽELEZA PROSTŘEDNICTVÍM DEGRADACE CHLOROVANÝCH ETHYLENŮ Ľubomír Jurkovič, Katarína Peťková, Veronika Veselská, Edgar Hiller, Bronislava Lalinská ANTROPOGÉNNE SEDIMENTY V LOKALITE ZEMIANSKE KOSTOĽANY Pavel Kocurek, Tomáš Patočka, Martin Podhola MODERNÍ ZPŮSOBY ČIŠTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ Zdena Křesinová, Milan Muzikář, Tomáš Cajthaml STANOVENÍ 15 ZÁSTUPCŮ CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN POMOCÍ VYSOKOTLAKÉ EXTRAKCE PŮDNÍCH VZORKŮ VE SPOJENÍ S LC/UV Bronislava Lalinská, Juraj Majzlan, Martin Chovan, Tomáš Klimko, Jana Michňová, G. Kučerová, R. Hovorič, Ľubomír Jurkovič, Peter Šottník VPLYV SEKUNDÁRNYCH MINERÁLNYCH FÁZ NA DISTRIBÚCIU A MIGRÁCIU POTENCIÁLNE TOXICKÝCH PRVKOV (As, Sb, Cu, Pb, Zn, Co) V ODPADOCH PO BANSKEJ ČINNOSTI Lucia Lukáčová, Hana Dudášová, Slavomíra Zorádová, Katarína Dercová, Lívia Tóthová, Mária Mikulášová, Pavol Hucko POSÚDENIE EKOTOXICITY A GENOTOXICITY SEDIMENTOV KONTAMINOVANÝCH POLYCHLÓROVANÝMI BIFENYLMI (PCB) Mirka Petránková, Petr Baldrian , Tomáš Cajthaml HODNOCENÍ STRUKTURY MIKROBIÁLNÍCH SPOLEČENSTEV POMOCÍ ANALÝZY MARKEROVÝCH FOSFOLIPIDOVÝCH MASTNÝCH KYSELIN (PLFA) Branislav Slávik, Zdena Křesinová, Kateřina Svobodová, Tomáš Cajthaml IN VIVO BIODEGRADACE ENDOKRINNÍCH DISRUPTORŮ POMOCÍ 8 ZÁSTUPCŮ LIGNINOLYTICKÝCH HUB Marek Šír, Zuzana Honzajková, Lucie Kochánková, Martin Bystrianský, Jindřich Petrlík VZORKOVÁNÍ BÝVALÝCH SKLADŮ PESTICIDŮ V OKOLÍ JEREVANU Peter Šottník, Jaroslav Vozár, Ľubomír Jurkovič, Marián Petrák, Roman Tóth, Soňa Tomaškovičová HODNOTENIE KVALITY MATERIÁLU ODKALISKA SLOVINKY S OHĽADOM NA POTENCIÁLNU POTREBU JEHO SANÁCIE Milan Seman, Zlatica Ženišová, Renáta Fľaková, Alexandra Ďuričková MIKROBIÁLNE A CHEMICKÉ ZNEČISTENIE V URBANIZOVANOM ÚZEMÍ OKOLIA BRATISLAVY Jana Kolesárová, Alena Rodová ČESKÁ DŮLNÍ LOKALITA MŮŽE POMOCI K ŘEŠENÍ CELOSVĚTOVÉHO PROBLÉMU ZVANÉHO ARZEN Jaroslav Bárta, Lenka Kosková Třísková, Josef Novák RYCHLÁ DETEKCE GEOFYZIKÁLNÍCH ANOMÁLIÍ PRO POTŘEBY HAVARIJNÍCH SITUACÍ Lenka Lacinová, Jaroslav Hrabal, Petr Kvapil, Miroslav Černík KOMBINOVANÁ METODA LAKTÁT- NANOŽELEZO Jaroslav Nosek, Lucie Cádrová, Miroslav Černík ELEKTROREDUKCE CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ

EAN: 9788086832609
ISBN: 978-80-86832-60-9
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 2011
Počet strán: 202
Väzba: brožovaná
Rozmer: 208x292 mm
Hmotnosť: 0.553 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: