Školský digitálny koordinátor

Školský digitálny koordinátor

Slavomír Kachman, Zuzana Tkáčová

Raabe SK , 2022

Bežná cena: 22,00 € Naša cena: 20,90 € (ušetríte: 5%)Študenti: 19,36 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 21 (19)

O knihe

MŠVVaŠ SR zaviedlo pozíciu školský digitálny koordinátor ako špecialistu vo výchove a vzdelávaní v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch (koordinátorov pre informatizáciu a vzdelávanie prostredníctvom IKT v zmysle § 38, ods. 3c zákona 138/2019 Z. z.), aby sa stali inovačnou silou v školách, kde budú realizovať digitálnu transformáciu školy, vzdelávať svojich kolegov a uskutočňovať transformáciu školy. Požiadavky na rozvoj digitálnych zručností a kompetencií žiakov s ohľadom na život a prácu v digitálnej spoločnosti kladú zvýšené požiadavky aj na digitálne kompetencie učiteľov, ktoré sú obsiahnuté v Európskom rámci digitálnych kompetencií pedagógov DigCompEdu. Celkovo ide o dvadsaťdva kompetencií učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií zaradených do šiestich oblastí profesijné zapojenie, digitálne zdroje, výučba, digitálne hodnotenie, podpora žiakov, podpora digitálnych kompetencií žiakov, ktoré sú podrobnejšie rozpracované v teoretickej časti brožúry. Obsahom brožúry Školský digitálny koordinátor sú teoretické informácie vyplývajúce z európskeho dokumentu o digitálnej transformácii s názvom Akčný plán digitálneho vzdelávania, ktorý vydala Európska komisia v septembri 2020. Jeho hlavným cieľom je podpora využívania technológií vo vzdelávaní a rozvoj digitálnych kompetencií v krajinách EÚ. Dozviete sa tiež informácie týkajúce sa národného projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktorého boli vytvorené metodiky, príručky a ostatný vzdelávací obsah. Projekt poskytuje učiteľom vzdelávanie nielen na podporu vedomostí a zručností, ale aj na rozvoj kompetencií pre 21. storočie rozvoj trinástich profesijných kompetencií potrebných na zvyšovanie digitálnych kompetencií u žiakov. Z pozície školský digitálny koordinátor vyplývajú povinnosti a kompetencie zamerané na podporu a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov na školách. Školský digitálny koordinátor rozumie znakom digitálnej školy ako vzdelávacieho prostredia a vníma väzby medzi pedagogickými postupmi a fyzickým aj virtuálnym vzdelávacím prostredím. Má prehľad o dostupných digitálnych technológiách pre vzdelávanie v rôznych predmetoch a na rôznych stupňoch vzdelávania, čím poskytuje kvalifikovanú odbornú aj metodickú podporu vedeniu školy aj jednotlivým učiteľom pri výbere vhodných nástrojov a didaktických postupov a v spolupráci so správcom siete na škole rieši praktické problémy učiteľov a vedenia s používaním digitálnych technológií. V brožúre Školský digitálny koordinátor sú uvedené teoretické informácie a metodicko-aplikačné usmernenia pre učiteľov informatiky a pre digitálnych koordinátorov na školách aj na tieto témy: Digitálne zdroje a nástroje pre učiteľov, Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu, Možnosti vytvárania vlastných digitálnych edukačných materiálov, Formatívne hodnotenie a monitorovanie práce žiakov, Edukačné počítačové hry, Tvorba žiackych projektov s využitím digitálnych technológií, Vytváranie digitálnych portfólií žiakov a iné... ODBORNÁ GARANCIA Autori: Mgr. Slavomír Kachman pôsobil ako štátny radca na MŠVVaŠ, v súčasnosti pracuje na Okresnom úrode v Košiciach, Odbor školstva Ing. Zuzana Tkáčová, Ing. Paed. IGIP Víťazka Národnej Ceny Učiteľ Slovenska 2018 Vyštudovala umelú inteligenciu na TU v Košiciach. Vyštudovala nanoedukáciu na Central Michigan University a bionanotechnológie na Universität Kaiserslautern. Na Slovensku v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom rozbiehala špecializované nanovzdelávanie učiteľov prírodovedných a technických predmetov. Pracovala na Ústave informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach ako expert pre didaktické inovácie v národnom projekte IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie, v súčasnosti pracuje ako učiteľka informatiky na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach.

EAN: 9788081405150
ISBN: 978-80-8140-515-0
Vydavateľstvo: Raabe SK
Autori: Slavomír Kachman, Zuzana Tkáčová
Rok vydania: 2022
Počet strán: 100
Väzba: brožovaná
Hmotnosť: 0.154 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: