Slovenská archeológia 2/2010

Slovenská archeológia 2/2010

LVIII

VEDA , 2010

Bežná cena: 22,00 € Naša cena: 20,90 € (ušetríte: 5%)Študenti: 19,36 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 21 (19)

O knihe

Adrián Nemergut Paleolitické osídlenie v Moravanoch nad Váhom-Dlhej. Výsledky výskumov Juraja Bártu z rokov 1963 a 1990 Palaeolithic Settlement in Moravany nad Váhom-Dlhá. Results of Juraj Bárta’s Excavations in 1963 and 1990 (Slov. Arch. 58/2, 2010, 183-206); Peter Stadler - Nadezhda Kotova The Early Neolithic settlement from Brunn Wolfholz in Lower Austria and the problem of typology and chronology of the low bowls with sharply curved wall Včasnoneolitické sídlisko Brunn Wolfholz v Dolnom Rakúsku a problematika typológie a chronológie nízkych mís s ostro zahnutými stenami (Slov. Arch. 58/2, 2010, 207-228); Juraj Pavúk Neuere äneolithische Kupferfunde aus der Westslowakei Novšie eneolitické medené nálezy zo západného Slovenska (Slov. Arch. 58/2, 2010, 229-241); Egon Wiedermann Šnúrová epistéma - kultúrny kód spletených povrázkov The Cord Episteme - Cultural Code of Wound Cords (Slov. Arch. 58/2, 2010, 243-258); Ondrej Ožďáni Poznámky k výskytu keramiky cudzej proveniencie na juhozápadnom Slovensku počiatkom strednej doby bronzovej Anmerkungen zum Vorkommen der Keramik fremder Provenienz in der Südwestslowakei am Anfang der mittleren Bronzezeit (Slov. Arch. 58/2, 2010, 259-272); Marcin S. Przybyła - Ján Beljak Bronzezeitliche Siedlung von Liptovský Trnovec Osada z doby bronzovej v Liptovskom Trnovci (Slov. Arch. 58/2, 2010, 273-308); Ivan Cheben - Matej Ruttkay Römische Militärausrüstungsgegenstände aus dem germanischen Grubenhaus in Cífer Nálezy rímskeho vojenského výstroja z germánskej zemnice v Cíferi (Slov. Arch. 58/2, 2010, 309-336); Gabriel Fusek - Ladislav Olexa - Jozef Zábojník Nové sídliskové nálezy z Nižnej Myšle. K problematike včasnoslovanského osídlenia horného Potisia Neue Siedlungsfunde aus Nižná Myšľa. Zur Problematik der frühslawischen Besiedlung im oberen Theißgebiet (Slov. Arch. 58/2, 2010, 337-363);

EAN: 1234567891018
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2010
Počet strán: 399
Väzba: pevná
Rozmer: 290 x 110
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: