Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM

Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ s VJM

(vyučovací jazyk maďarský)

S. Pappová, V. Szetyinská, Z. Vargová, M. Alabánová A. Döményová

SPN - Mladé letá, s.r.o.

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 14,45 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 14 (14)

O knihe

Obsah a forma učebnice korešponduje s cieľmi a obsahom štátneho vzdelávacieho programu. Autorky vychádzajú z výsledkov komparatívneho poznania dvoch odlišných jazykových systémov. Spracovanie obsahu učebnice úplne korešponduje s úrovňou teoretických poznatkov v oblasti lingvistiky, odborovej didaktiky, ako aj v oblasti kontrastívnej gramatiky. Učebnica umožňuje formovať komunikačné kompetencie žiakov, cvičenia sú pestré a umožňujú nielen osobnostný rast, ale aj rozvíjanie interpersonálych aktivít modelovaním komunikačných situácií. Slovná zásoba je spracovaná (výkladový, synonymický, prekladový slovník) na konci jednotlivých kapitol. Celková koncepcia učebnice rešpektuje vnútropredmetové a medzipredmetové vzťahy v rámci vyučovania slovenského jazyka.

EAN: 9788010038282
ISBN: 9788010038282
Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá, s.r.o.
Autori: S. Pappová, V. Szetyinská, Z. Vargová, M. Alabánová A. Döményová
Počet strán: 144
Väzba: mäkká
Rozmer: 210 x 295mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: