Úplne znenia zákonov 35-2019

Úplne znenia zákonov 35-2019

Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 8,29 € Naša cena: 7,88 € (ušetríte: 5%) Študenti: 7,30 € (ušetríte: 12%)

Odosielame do 24 hodínSkladom 5 ks vložiť do košíka UNIKLUB 8 (7)

O knihe

Zákon o verejnom obstarávaní, Zákon o registri partnerov verejného sektora podľa právneho stavu k 3. 9. 2019 (Úplné znenia zákonov 35/2019). Úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Po zmene zákonom č. 221/2019 Z. z.: Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov, nedoplatkov na sociálnom poistení, zdravotnom poistení a nedoplatkov na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú v jednotlivých osobitných predpisoch formulované rozdielne. Vzhľadom na rozšírenie okruhu podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia je potrebné rozšíriť aj okruh potvrdení, ktorými sa bude uvedená podmienka preukazovať. Upravuje sa určenie účelu vyžiadania elektronického výpisu z registra trestov, ako aj vyšpecifikovanie subjektov (orgánov verejnej moci), ktoré sú oprávnené ho vyžiadať. Reviduje sa okruh subjektov, ktoré sú povinné vyžiadať výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej komunikácie od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Zákon č. 315/2016 Z. z. O REGISTRI PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV Po zmene zákonom č. 241/2019 Z. z.: Zmeny sa týkajú pôsobnosti zákona, pričom sa na tento účel prehodnocuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu zákona. V tomto prípade sa zohľadňujú najmä praktické skúsenosti a z toho prameniace požiadavky na zmenu právnej úpravy zo strany verejného sektora a súkromného sektora, pričom vo výsledku dochádza k faktickému zúženiu sledovaných transakcií a tým aj zaťaženiu partnerov verejného sektora na zmysluplný a spravodlivý rozsah. Menia sa tiež procesné ustanovenia zákona, ktoré reflektujú najmä skúsenosti oprávnených osôb

Edícia: 1
ISBN: 858-41-1306-294-7
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Rok vydania: 2019
Počet strán: 168
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148x210 mm
Hmotnosť: 0.13 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: