Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

Vlastiveda pre 3. ročník základnej školy

J. Majerčíková, G. Česlová, A. Wiegerová

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,45 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

pracovná učebnica, ktorá rozvíja komunikačné kompetencie a podporuje skupinovú prácu umožňuje vlastné pozorovanie a skúmanie, zisťovanie nových informácií základný tematický celok Moja obec rozoberá čiastkové témy, ako napríklad orientácia v obci a krajine podľa svetových strán, doprava, ročné obdobia a mieste tradície, ako aj vlastivedný výskum histórie obce základom výkladu učiva je fotografický komiks postavený na dialógu dvoch žiakov 3. ročníka, ktorých zaujíma všetko, čo sa okolo nich deje v plnom rozsahu rešpektuje Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie a obsahové štandardy vyučovanieho predmetu vlastiveda

EAN: 9788010032211
ISBN: 9788010032211
Autori: J. Majerčíková, G. Česlová, A. Wiegerová
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: