Východoslovenský pravek X

Východoslovenský pravek X

kolektív autorov

VEDA , 2013

Bežná cena: 81,00 € Naša cena: 76,95 € (ušetríte: 5%) Študenti: 71,28 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 77 (71)

O knihe

OBSAH
Lucia Luštíková Záchranné výskumy na sídlisku z doby rímskej v Prešove, časť Solivar
 Rescue explorations in the settlement from Roman period in Prešov, city part Solivar
To a question about tribal attribution of Choma cemetery
ODBORNÝ SEMINÁR Vybrané problémy archeológie stredoveku a novoveku na východnom Slovensku Marián Čurný – Rastislav Rusnák Správa z odborného seminára
Marcela Ďurišová Výskum Dolnej brány v Košiciach – objekty kanalizácie
 Erforschung des Unteren Tors in Košice – Kanalisationsanlagen
 Marián Čurný Výsledky sondáže v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove
Results of probing in Saint Nicholas Concathedral in Prešov
Marián Uličný Vrcholnostredoveká keramika z hradu Šariš ...................................................................................................................... 107 Developed medieval pottery from the castle Šariš ............................................................................................................. 138 Marta Kučerová Záchranné archeologické výskumy v Kežmarku s dôrazom na stredoveké a novoveké nálezy ................................ 141 Archaeological Researches in Kežmarok focusing on medieval and post-medieval archaeology ............................. 168 Rastislav Rusnák – Maroš Volovár Zaznamenal Alexander Canoval v 17. storočí dispozíciu dominikánskeho kláštora v Košiciach? ............................ 171 Did Alexander Canoval record in the 17th century the disposition of the Dominican monastery in Košice? ........... 186 Ján Krcho – Zuzana W. Senteliková Príspevky k problematike architektonického vývoja historického jadra Košíc na základe dvoch stavebno-historických výskumov Dom na ulici Pri Miklušovej väznici 3 a dvorové krídlo domu na Hlavnej 61 .............................................................. 189 Contributions to the history of architectural development of the historical center of Košice based on the building history researches of two houses House Pri Miklušovej väznici No. 3 and the yard wing of the house Hlavná No. 61 .................................................. 203 Marián Uličný – Peter Harčar Stredoveká fáza osídlenia v areáli meštianskeho domu na Svätoplukovej ul. č. 1 v Prešove ..................................... 205 Medieval settlement phase in the complex of bourgeois house in Svätoplukova Street No. 1 in Prešov .................. 223 Peter Šimčík Záchranný archeologický výskum na obnove objektu Kováčska č. 37 v Košiciach ...................................................... 225 Rescue archaeological research at reconstruction of object Kováčska Street No. 37 in Košice ................................... 229

ISBN: 9788090000000
Vydavateľstvo: VEDA
Autori: kolektív autorov
Rok vydania: 2013
Počet strán: 333
Väzba: pevná
Rozmer: 290 x 210
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: