Vyslov, čítaj, maličká - pracovné listy pre prípravné a prve ročníky ZŠ

Vyslov, čítaj, maličká - pracovné listy pre prípravné a prve ročníky ZŠ

Príspevok MŠVVaŠ SR

R. Senčanská

SPN - Mladé letá, s.r.o. , 2001

Naša cena: 13,90 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 14 (14)

O knihe

Učebnica je určená pre žiakov s poruchami komunikačných schopností, s možnosťou využitia v prvých ročníkoch základnej školy. Pomáha pri rozvoji všetkých zložiek zapojených do procesu hovorenia, čítania a písania. Je rozdelená do troch častí – predšlabikárovej, šlabikárovej a doplnkovej. Je spracovaná vo forme pracovných listov. Cieľom je rozvíjať aktívnu slovnú zásobu, osvojiť si poznatky o hláskovej a vetnej stavbe jazyka. Hravou formou učí žiakov pracovať s učebným materiálom. Obsahuje veľký počet jednoduchých, veku primeraných obrázkov, ktoré provokujú žiakov k spontánnemu rečovému prejavu a podporujú ich tvorivé myslenie. Žiaci súčasne s rozvojom slovníka získavajú prvé skúsenosti s určovaním rodu podstatných mien, analýzou vety na slová, slov na slabiky, sluchové určenie postavenia hlások, slabík v slove. Samohláskové a spoluhláskové skupiny cvičení začínajú motivovan Pracovné listy sú spracované v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi pre špeciálne školy.ými opismi výslovnosti a obrázkovo-motivačnými písmenami, pokračujú cvičeniami vnímania hlások a slabík ako fonetických jednotiek sluchom, následne zápisom pod obrázky a cvičeniami sluchovej pamäti. Typy cvičení sa opakujú a postupne pribúdajú náročnejšie úlohy. Pracovné listy dopĺňajú a rozširujú učivo o novú slovnú zásobu a nové zábavné cvičenia, ktoré rozvíjajú verbálno-sluchovú pamäť a tvorivosť. Pracovné listy sú spracované v súlade so základnými pedagogickými dokumentmi pre špeciálne školy.

EAN: 9788010037285
ISBN: 9788010037285
Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá, s.r.o.
Autori: R. Senčanská
Rok vydania: 2001
Počet strán: 111
Väzba: mäkká
Rozmer: 210 x 295mm
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: