Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků

Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků

Edice SPBI Spektrum XIV.

Sdružení požárního a bezpočnostního inženýrství , 2012

Bežná cena: 4,49 € Naša cena: 4,27 € (ušetríte: 5%)Študenti: 3,95 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 10-14 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Problematice zajištění bezpečnosti chemických látek a chemických přípravků (směsí) docházelo a dochází k inovacím legislativy. Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky - nařízení REACH a tím došlo i k úpravě zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění novelizačního zákona č. 371/2008 Sb. Dále bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí a o změně směrnice 67/548/EHS a nařízení (ES) č. 1907/2006 - nařízení CLP. Je pochopitelné, že i přijetí nařízení CLP souvisí s potřebnou úpravou zákona o chemických látkách a chemických přípravcích. Byl vydán zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon) a jeho prováděcí předpis - vyhláška MPO č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Z uvedených důvodů bylo nutné přepracovat a upřesnit původní publikaci Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků (směsí), která i nadále doplňuje Nebezpečné látky I.

EAN: 9788073851125
ISBN: 978-80-7385-112-5
Vydavateľstvo: Sdružení požárního a bezpočnostního inženýrství
Rok vydania: 2012
Počet strán: 69
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148x210 mm
Hmotnosť: 0.116 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: