Základné práva a slobody v pracovnom práve

Základné práva a slobody v pracovnom práve

Helena Barancová

Aleš Čenek,s.r.o. , 2013

Bežná cena: 18,33 € Naša cena: 17,41 € (ušetríte: 5%)Študenti: 16,13 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Základné práva a slobody podstatným spôsobom ovplyvňujú pracovnoprávne vzťahy. Najmä po prijatí Lisabonskej zmluvy a Charty základných práv EÚ nadobudli základné práva a slobody pre pracovné právo osobitný význam. Zaradením práva na ochranu ľudskej dôstojnosti na prvé miesto v katalógu všetkých ostatných ľudských práv európsky zákonodarca prvýkrát v doterajšom historickom vývoji EÚ výslovne demonštruje, že dôstojnosť človeka je kľúčovou hodnotou v ústavnom a spoločenskom poriadku EÚ. Je hodnotou, základným princípom (zásadou) a súčasne základným právom vybaveným právnym nárokom a vymožiteľným na súde. Základné práva a slobody sa dotýkajú aj oblasti kolektívneho pracovného práva, najmä pokiaľ ide o právo na koaličnú slobodu, právo na štrajk, ako aj právo na informácie tak z teoretických, ako aj z praktických hľadísk, zohľadňujúc judikatúru európskych súdov, osobitne judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva. Kolektív skúsených a uznávaných autorov predkladajú širokej odbornej verejnosti teoretický aj praktický pohľad na základné práva a slobody v pracovnom práve vrátane sociálnych práv a návrhmi de lege ferenda usmerňujú čitateľa na dôslednejšiu ochranu týchto práv a slobôd v praxi.

EAN: 9788073804220
ISBN: 978-80-7380-422-0
Vydavateľstvo: Aleš Čenek,s.r.o.
Autori: Helena Barancová
Rok vydania: 2013
Počet strán: 378
Rozmer: 148x205 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: