Základy účtovníctva pre manažérov

Základy účtovníctva pre manažérov

Katarína Zimermanová, Jana Janičková

Belianum , 2022

Bežná cena: 16,20 € Naša cena: 15,39 € (ušetríte: 5%)Študenti: 14,26 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 15 (14)

O knihe

Cieľom odbornej publikácie Základy účtovníctva pre manažérov je ponúknuť jej čitateľom a študentom ucelený pohľad na problematiku účtovníctva v podmienkach Slovenskej republiky. Zrozumiteľne predstavuje podstatu podvojného účtovníctva tak, aby študenti získali nie len vedomosť a zručnosť správne viesť podvojné účtovníctvo, ale aby chápali účtovníctvo ako významný nástroj riadenia podnikových procesov a zdroj podstatných informácií o hospodárení podniku. Študijný text je členený do piatich tematických celkov. V prvej časti sú uvedené vybrané právne normy, ktoré upravujú účtovníctvo, predmet a funkcie účtovníctva a základné odborné pojmy používané v účtovníctve. Druhá časť obsahuje charakteristiku majetku podniku a zdrojov jeho krytia v kontexte bilančnej rovnováhy, ďalej sa text venuje praktickej stránke účtovania na účtoch, podvojnosti účtovných zápisov, účtovnej dokumentácii a vo štvrtej časti je praktický pohľad na účtovanie na účtoch podľa účtových tried. Nasleduje problematika výpočtu a účtovania výsledku hospodárenia a účtovná závierka. Prínos publikácie spočíva v naplnení jej cieľa, v možnosti získať vedomosti o význame a užitočnosti účtovníctva pre riadenie podnikových procesov a zručnosti vo vedení základnej účtovnej evidencie klasickým spôsobom bez elektronickej podpory, ktorý výrazne napomôže porozumeniu ekonomických vzťahov a súvislostí a chápaniu zápisov v elektronickej účtovnej evidencii, ako aj výstupov z nej – napríklad pri hodnotení finančného zdravia podniku. Základy účtovníctva pre manažérov sú vhodným študijným materiálom nie len pre študentov ekonómie a manažmentu, ale aj pre účtovníkov v praxi, ktorí si potrebujú doplniť niektoré odborné poznatky a súvislosti.

EAN: 9788055719450
ISBN: 978-80-557-1945-0
Vydavateľstvo: Belianum
Autori: Katarína Zimermanová, Jana Janičková
Rok vydania: 2022
Počet strán: 124
Väzba: brožovaná
Hmotnosť: 0.339 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: