Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

komentár

kolektív autorov

Wolters Kluwer (Iura Edition) , 2014

Bežná cena: 33,00 € Naša cena: 22,00 € (ušetríte: 33%)

Odosielame najneskôr 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 22 (22)

O knihe

Ďalšou publikáciou z edície našich komentárov je Komentár k zákonu o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Cieľom komentára je vyčerpávajúcim spôsobom poskytnúť podrobnú analýzu ustanovení zákona č. 382/2004 Z. z. a priblížiť čitateľovi užitočné poznatky z aplikačnej praxe spoluautorov. Vzhľadom na špecifickosť témy znalectva, tlmočníctva a prekladateľstva je v publikácii obsiahnutá judikatúra najmä českých súdov, ktorá je však aplikovateľná aj v našich podmienkach. Nechýbajú v ňom výňatky relevantných častí dôvodových správ, či už k samotnému zákonu, alebo k jeho vykonávacím predpisom, a znenia vykonávacích predpisov. Dielo sa zaoberá praktickými problémami, ponúka mnoho riešení, aplikovateľných v každodennej praxi znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, zahŕňa široké spektrum odborných otázok, a to od rozboru tých najzákladnejších až po tie, ktoré vyvolávajú polemiku. Pri ich riešení sa autori snažili zrozumiteľne popísať úvahy, ktoré ich viedli ku konkrétnym záverom. Ustanovenia, ktoré sú podľa názoru autorov nepresné, nadbytočné alebo, naopak, v zákone o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch chýbajú, autori podrobili kritike a predostreli vlastné návrhy riešení. Publikácia je určená nielen znalcom, tlmočníkom a prekladateľom, ale s ohľadom na jej obsah a zameranie je vhodná aj pre právnické profesie (sudcov, vyšších súdnych úradníkov či advokátov).

Edícia: 1.
ISBN: 9788081681219
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer (Iura Edition)
Autori: kolektív autorov
Rok vydania: 2014
Počet strán: 402
Väzba: viazaná
Rozmer: 148 x 210 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: