Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy

Žaloba na ochranu osobnosti ako účinný prostriedok nápravy

Analýza judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva

Marica Pirošíková

Nakladatelství C.H.Beck-SK , 2023

Bežná cena: 21,00 € Naša cena: 19,95 € (ušetríte: 5%)Študenti: 18,48 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 20 (18)

O knihe

Publikácia približuje rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, z ktorých vyplýva, za akých okolností bola žaloba na ochranu osobnosti vyhodnotená týmto medzinárodným súdom ako účinný prostriedok nápravy a za akých okolností dospel k opačnému záveru a zabezpečil sťažovateľom priamy prístup k medzinárodnej ochrane. Na tento účel publikácia analyzuje konkrétne rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vyhlásené proti Slovenskej republike, identifikuje nedostatky slovenskej aplikačnej praxe a následne formuluje odporúčania pre jej zosúladenie s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi. „Analýza judikatúry v komparácii s aplikáciou zákonnej úpravy v Občianskom zákonníku a iných právnych predpisoch vyúsťuje k pomenovaniu tzv. slabých a diskutovaných miest, a to najmä ohľadne postmortálnej úrovne ochrany osobnosti v slovenskom právnom poriadku, ktorá sa javí ako značne nedostatočná či medzerovitá.“ prof. JUDr. Ján Cirák, CSc. „Predložené dielo je veľkým prínosom pre rozvoj vedy občianskeho a európskeho práva a formulované závery sú prínosom pre legislatívu a budú užitočné pre prax. Návrhy de lege ferenda sú okamžite využiteľné v legislatívnom procese na účel zlepšenia, precizovania právnej úpravy ochrany osobnosti.“ prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc.

EAN: 9788082320445
ISBN: 978-80-8232-044-5
Vydavateľstvo: Nakladatelství C.H.Beck-SK
Autori: Marica Pirošíková
Rok vydania: 2023
Počet strán: 184
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: