Zdravotná technika

Zdravotná technika

Taťjana Jánošková, Jana Peráčková

Jaga Group, s.r.o. , 2022

Bežná cena: 25,00 € Naša cena: 23,75 € (ušetríte: 5%)Študenti: 22,00 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 24 (22)

O knihe

Zdravotná technika alebo inými slovami zdravotnotechnické inštalácie sú spolu s vykurovaním a vzduchotechnikou neoddeliteľnou súčasťou technických zariadení budov. Nosným obsahom zdravotnej techniky je zásobovanie budov vodou, odkanalizovanie a tiež zásobovanie budov plynom. Vzhľadom na to, že posledná kmeňová literatúra z oblasti zdravotnej techniky bola vydaná v roku 2005 kolektívom autorov pod vedením nestora zdravotnej techniky na Slovensku - prof. Ing. Jaroslava Valáška, PhD., s názvom Zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie v slovenskej aj českej verzii, bolo naším cieľom ponúknuť najnovšie aktuálne technické poznatky a prezentovať nové metodiky návrhu vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách. Publikácia je rozšírená aj o problematiku rozvodov vody na hasenie v budovách a o progresívne systémy prípravy teplej vody a ich navrhovanie. Vzhľadom na revízie kmeňových národných noriem - STN 73 6655 Vodovody v budovách a STN 73 6760 Kanalizácia v budovách, ktoré boli prepracované podľa súborov európskych noriem STN EN 806 (časti 1 až 5) Technické podmienky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vnútri budov a STN EN 12056 (časti 1 až 5) Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov a tiež nových platných zákonov a vyhlášok, bolo nutné prepracovať celú problematiku dimenzovania vodovodov a kanalizácie v budovách tak, aby boli v súlade s uvedenými predpismi. Predkladaná odborná publikácia je určená širokej odbornej verejnosti z oblasti technických zariadení budov, projektantom zdravotnej techniky, stavebným inžinierom, realizátorom a tiež prevádzkovateľom budov v oblasti TZB. Takisto je určená študentom stavebných fakúlt a architektúry, študentom v odbore Stavebníctvo, ako napríklad študentom na študijných programoch Pozemné stavby a architektúra, Technické zariadenia budov, Technológie a manažérstvo stavieb a podobne. Publikácia predkladá podrobné podklady a teóriu navrhovania vodovodu, kanalizácie a plynovodu v budovách. Technické podklady a príklady výpočtov dimenzovania potrubí a zariadení v zdravotnej technike sú doplnené o podrobné príklady kreslenia výkresov vodovodu, kanalizácie a plynovodu.

EAN: 9788080761509
ISBN: 978-80-8076-150-9
Vydavateľstvo: Jaga Group, s.r.o.
Autori: Taťjana Jánošková, Jana Peráčková
Rok vydania: 2022
Počet strán: 188
Väzba: pevná
Hmotnosť: 0.85 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: