Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní Novinka

Zodpovednosť za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní

Lukáš Cisko

Leges , 2020

Bežná cena: 13,50 € Naša cena: 12,15 € (ušetríte: 10%) Študenti: 11,88 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Vedecká monografia prináša nové interesantné pohľady na základnú koncepciu špecifického právneho inštitútu zodpovednosti za vady plnenia v kúpnej zmluve v obchodovaní v kontexte najnovšej právnej úpravy obligačných vzťahov obchodnoprávnych subjektov. Po obsahovej stránke publikácia skúma a interpretuje vybrané teoretické práce a legislatívne a aplikačné východiská zvoleného právneho inštitútu a zasadzuje ich do širších súvislostí, osobitne pritom akcentuje právo Európskej únie vo väzbe na trendy europeizácie súkromného (obchodného) práva. Poznatky sú predkladané so zreteľom na súčasný proces rekodifikácie tohoto právneho odvetvia v Slovenskej republike. Tematicky sa monografia zameriava predovšetkým na objasnenie otázok súvisiacich s vadným plnením pri zmluvných záväzkoch, pri ktorom nedošlo k zániku primárneho záväzku na riadne a včasné plnenie. Dlžník sa dostáva do omeškania a originárny obchodnoprávny (záväzkový) vzťah sa vo svojom obsahu transformuje do novej dimenzie, ktorej podstatou je zodpovednosť za vady plnenia, pričom rámec základného záväzku zostáva quasi zachovaný. Spracovanie problematiky následkov vád plnenia má význam v prvom rade pre veriteľa, nakoľko mu poskytuje priestor na ochranu jeho oprávnených záujmov voči dlžníkovi. Cieľom publikácie je byť zdrojom užitočných informácií, podnetov a úvah de lege ferenda na ďalšiu odbornú diskusiu. Môže byť užitočnou pomôckou pre študentov a pedagógov právnických fakúlt, ale aj širokú škálu odborníkov a osoby aplikujúce inštitút v praxi.

Edícia: 1
ISBN: 978-80-7502-429-9
Vydavateľstvo: Leges
Autori: Lukáš Cisko
Rok vydania: 2020
Počet strán: 136
Väzba: brožovaná
Rozmer: 145x205 mm
Hmotnosť: 0.18 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: