všetko pre Vašu odbornú prax

      
         
Kopletná ponuka odborných produktov pre:        
                                        
  • právnikov a advokátov (novelizované zákony, vzory zmlúv a podaní, on-line zákony a iné)                     
  • ekonómov (účtovné a audítorské príručky, mzdové poradenstvo, on-line príručky)                                     
  • lekárov a farmaceutov (praktické príručky, kódexy, vyhlášky a nariadenia MZSR a ďalšie)
  • technikov a informatikov (praktické príručky, softvéry, odborné publikácie a iné)
  • prekladateľov a tlmočníkov (profesionálne slovníky, odborné príručky a iné) 
  • realitné kancelárie (aktualizované zoznamy zákonov, vzory zmlúv a mnohé ďalšie)